Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Aktuality > Zápis dětí do mateřských škol v Libině na školní rok 2014/2015

Zápis dětí do mateřských škol v Libině na školní rok 2014/2015Mateřská škola Libina, okres Šumperk, příspěvková organizace

Zápis dětí do MŠ Libina na rok 2014-2015 dne 20.2.2014

 

Kritéria k přijímání dětí

Dítě musí splňovat zdravotní způsobilost podle §50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Přednostně jsou umísťovány děti dle stanoveného pořadí:

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky včetně dětí s odkladem školní docházky k celodenní docházce
  2. Děti podle věku v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity, starší děti mají přednost
  3. V případě shodnosti výše posuzovaných kritérií budou při rozhodování uplatněna doplňující kritéria v tomto pořadí:
  1. Celodenní docházka
  2. Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které mateřská škola sídlí
  3. Sourozenci již přijatých dětí v MŠ
  4. Sociálně znevýhodněné prostředí v rodině, na základě podkladu orgánu sociálně-právní ochrany dítěte

O přijetí nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

 

Úplata za vzdělávání v MŠ Libina od nového školního roku

Základní částka 150,- Kč měsíčně

Při nepřítomnosti dítěte celý měsíc se částka snižuje na 50% tj. 75,- Kč

Předškolní děti (rok před zahájením povinné školní docházky) školné neplatí

Školné se platí i v průběhu školní ch prázdnin v poměrné částce 75,- Kč za měsíc

Úplata za stravné celý den           31,- Kč     3-6 leté děti z toho oběd 16,- Kč

                                                33,- Kč     7 leté děti   z toho oběd 18,- Kč

Obědy cizí strávníci                     53,- Kč

 

Platby první týden v aktuálním měsíci v kanceláři vedoucí školní jídelny paní Evy Chromé

v Libině dne: 22.1. 2014

vyřizuje ředitelka Aranka Jarošová

 

Zápis dětí do MŠ školní rok 2014-2015 [PDF]


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů