Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Aktuality

Aktuality


Informace pro rodiče:

Informace pro školy a školská zařízení 7.6. 2021 final.pdf

v případě mimořádných situací je nutné dodržovat a nastavit zvýšená bezpečnostní opatření

Bezpečnostní pokyny.pdf

anonymni-vyhruzka-o-pripravovanem-utoku-na-ms-v-cr.a-7746.html

 

Mateřské škola Libina, okres Šumperk, příspěvkové organizace

 

provoz pro všechny třídy od 10.5.2021 v plném režimu, od 6.30 do 16:00 hod.

 

vstup jeden doprovod  dítětem- v ochranném roušce (respirátoru)

děti se netestují a nemusí mít ochrannou rošku

platí stále zvýšená hygienická opatření

 

Informace pro školy a školská zařízení od 10.5.2021 MŠMT.pdf

 

 

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2021-2022

 

Zápis je termínově vymezen od 3.5.2021 do 14.5.2021, v době od 8 do 15 hod.

 

a probíhá bez účasti dětí, na adrese ředitelství Libina 211.

 

Přijímat lze děti zpravidla ve věku od 2 do 6 let.

 

Bližší informace na telefonním čísle 731 555 382,

 

 

Aranka Jarošová, ředitelka

 

Mateřská škola Libina informace k otevření pro předškolní vzdělávání duben 2021

věnujte prosím, pozornost novým opatřením viz odkazy

 

Mimoradné opatreni, omezeni provozu od 19.4.2021do odvolani

 

Zmena mimoradneho opatreni ktestovani zaku ve skolach od 13.4.2021-2021.pdf

 

Změny v provozu škol aktuálně

 

 

od 12.4.2021 přechází předškolní děti v posledním ročníku na prezenční vzdělávání /přítomnost je žádoucí z hlediska jejich připravenosti pro vstup do 1. třídy ZŠ , výjimky budou řešeny individuálně/.

Mladší děti z ostatních tříd MŠ Libina 211 a MŠ Libina 94 pokračují v distanční výuce.

 

Předškolním dětem v posledním ročníku se zpřístupní prostory MŠ Libina 211 takto:

Provoz od 6:15 hod do 15:45 hod. ( z důvodu ranního testování) a odpolední dezinfekce prostor.

Testování probíhá v mateřské škole cca 15 min. - pondělí a čtvrtek v době od 6:15 do 8:00 hod. nenáročným antigenním testem – přítomna ředitelka a pověřená pracovnice (místo bude řádně označené, rodič je přítomen po dobu ověřování,

pokud bude test negativní, může se dítě zapojit do činnosti třídy, v případě pozitivního testu, se zákonný zástupce s dítětem vrací domů, zavolá lékaři a dále postupuje dle nařízení hygieny.

Bezinfekčnost - pobyt třetích osob s ochranou dýchacích cest, dezinfekce u vstupu do budovy, dodržování rozestupů 2 m. Doprovod předá dítě učitelce po zazvonění u vchodu do budovy .

Organizace výuky- děti MŠ nemusí mít roušky a nebudeme jejich nošení vyžadovat. Děti budou rozděleny do 2 skupin maximálně 15 ve skupině ve třídě Včelek a Koťátek ve stálém obsazení.

Osobní věci- řádně podepsané, uloženy v baťůžcích, použité prádlo pravidelně měnit, vlastní pití v uzavřených lahvích- osvědčilo se na dodržování pitného režimu.

Bezpečnost – při odpoledním rozcházení se na zahradě MŠ Libina neshlukujte, dodržujte provozní řád školní zahrady a školní řád.

 

Pokud se podmínky rozvolní a budou moci nastoupit mladší děti, změníme organizaci do původních tříd.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledání, vaše školička

 

 

MŠMT informace k otevření MŠ

 

 

 Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,

 
MŠMT zvažuje a jedná s MZČR o postupech ke znovuotevření škol včetně mateřských škol.
V první vlně od 12.4.2021  mohou nastoupit do MŠ pouze děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání, konkrétní podmínky jsou stále v jednání. Děti nebudou muset mít ve školičce povinnou roušku, ale testování na covid povinné bude. Konkrétní informace budou známy ve středu 7.4.2021.
Je zřejmé, že v první vlně se mladší děti z MŠ  mohou vzdělávat pouze distančně.
Věříme, že  když se všichni budeme chovat obezřetně a ohleduplně, podaří se zpřístupnit školičku všem.
Děti si naši péči a pozornost zaslouží.
 
Budeme se i nadále snažit být se všemi v kontaktu a nabízet aktivity pro všechny děti průběžně, včas vás o změnách informovat.
 
Děkujeme za pochopení.
 
Vaše školička 
 

Zápis ZŠ Libina 2021.pdf

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,

sledujeme pozorně usnesení vlády a pokyny MŠMT a MZČR. Byl prodloužen nozový stav vyhlášený s uzavřením MŠ od 1.3. 2021 do 28.3.2021. Platí pro mateřské školy stejný režim jako dosud, tedy úplné uzavření mateřských škol (mimo Mš při zdravotnickém zařízení) a distanční výuka (pro předškolní děti v posledním ročníku MŠ povinná).

Pokud obdržíme další informace týkacících se znovuotevření MŠ Libina, dáme Vám hned obratem vědět, 

  děkujeme a těšíme se na shledání, Vaše školička.

 

V souvislosti s uzavřením MŠ Libina, bude sníženo školné za měsíc březen 2021  na 50% tj. 150 Kč

Od 1.3. 2021 je MŠ Libina až do odvolání uzavřena a to z  důvodu  vyhlášení nouzového stavu vládou ČR.

Děkujeme za pochopení a přejeme hodně sil a pevné zdraví

vaše školička

 

Metodika k distanční výuce - duševní zdraví.pdf

 www.pomocnemapy.cz

priloha_836463370_0_dopis PM Plagy pro MŠ.pdf

Metodika k provozu MŠ

 

Pozor změna od 2.3.2021 16 hod.!!!

Stravování dětí MŠ Libina může zajistit pro všechny přihlášené z rozhodnutí státu, tedy pro děti od 2 do 7 let za dotované obědy 17 ,- Kč  (2-6 leté)  a  19,- Kč (děti 6-7 lé s odkladem) za 1 oběd. Podmínkou je odebírání obědů pravidelně každý den.

Pokud se přihlásí alespoň 5 dětí bude MŠ zajišťovat těmto dětem stravu z výdejního okýnka - Školní jídelny při MŠ Libina u pošty (potřebujete 2 obědníky na střídání a podepsané jménem dítěte), čas vám sdělíme

Nemůžeme zajistit dovoz jednotlivých obědů do Horní Libiny.

Hlaste svůj zájem u vedoucí školní jídelny paní Evy Chromé (778 723 901) do čtvrtka 4.3.2021, do 12 hodin

 

děkujeme, Vaše školička

 

 

Kroužky v MŠ Libina :

Veškeré akce a kroužky do odvolání  pozastaveny z důvodu opatření vlády k ochraně veřejného zdraví před šířením nákazy koronaviru a nemoci COVID-19 

Z důvodu prodloužení nouzového stavu do14.2.2021 se prozatím lyžařský kurz v plánovaném termínu 1.2.- 5.2.2021 nekoná

 

 

Informace k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Co by mělo zvládat dítě před nástupem do mateřské školky 2016.docx

Desatero pro rodiče 2016.docx

Představení školky.docx


Publikováno 14. 9. 2016 10:45
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Provozní řády MŠ 2016

Provozní řád MŠ 2016.doc

Provozní řád zahrady 2016.doc


Publikováno 14. 9. 2016 10:41
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Školní řád MŠ 2016

Školní řád mateřské školy 2016.doc


Publikováno 14. 9. 2016 10:38
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Plánované aktivity ve školním roce 2016/2017

Aktivity ve školním roce 2016- 2017.docx


Publikováno 14. 9. 2016 10:32
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Oznámení ředitelství MŠ o přijetí dětí k docházce do MŠ Libina na školní rok 2016/2017

Rozhodnutí na web obec 2016 [PDF]


Publikováno 8. 7. 2016 15:38
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Plánované aktivity ve školním roce 2015/2016

Plánované aktivity ve školním roce 2015/2016       aktualizace 31.1.2016

rok 2015

září  :   adaptační programy pro děti a rodiče     

v pátek:  4.9.v 8,30 hod.               maňáskové divadlo v MŠ Libina 211 k zahájení školního roku Sluníčko Šternberk „Dlouhý, Široký, Bystrozraký“ aj. pohádky 

ve čtvrtek: 10.9.od 15,00 hod.   odpoledne pro rodiče s dětmi kulturní program- vystoupení oblíbené zpěvačky pro děti Míši Růžičkové- KD Libina

v pátek 18.9. od 8,00 hod.           keramické dílny ve školní družině – MŠ Libina 211 ve spolupráci s klubem seniorů

v pondělí:  21.9. ve 14,30 hod.   třídní schůzky v MŠ Libina 94 (třída Motýlci Horní   Libina)

v úterý:  22.9. v 15,00 hod.          třídní schůzka SRPŠ MŠ Libina 211

v pátek: 25.9. od 8,30 hod.          Mobilní planetárium v MŠ Libina 211, programy pro děti

 

říjen : 

ve čtvrtek: 8.10. od 14,45 hod.   Zábavné odpoledne s rodiči : “Drakiáda“

ve středu 7.10. v 9,00 hod.          divadlo pro děti        „Kouzlení s klaunem“

ve čtvrtek 15.10. od 8,00 hod.    keramické dílny ve školní družině – MŠ Libina 211

29.9.-12.10.,  13.10.-26.10.:          ozdravné pobyty v solné jeskyni Relax centra Libina

 

listopad :

ve čtvrtek 12.11.v 8,15 hod.         Prima Vizus screeningové vyšetření očí

ve čtvrtek 19.11. v 8,00 hod.        keramické dílny ve školní družině ve spolupráci s KS

v pátek 20.11.2015 v 8,30 hod.    Bradelská stezka celodenní vycházka předškolních dětí

ve středu: 25.11. v 9,00 hod.        ilustrátor Adolf Dudek v MŠ beseda s MK Libina

v neděli 29.11. v 16,00 hod.          Včelky a Koťátka - předškolní třídy účast na „Slavnostním rozsvícení vánočního stromu“ u kostela sv. Jiří

soutěž „O nejkrásnějšího zimního spáče“ z přírodnin

prosinec:        

v pondělí: 7.12. v 9,30 hod.          divadlo „Zapeklitá pohádka“- Tramtarie Olomouc

termín upřesníme                           společná  akce s Místní knihovnou            Libina výstava, adventní čtení s tetou Boženkou

v pátek 4.12.                                     Mikulášská nadílka

v úterý 8.12.                                      besídka pro Klub seniorů

ve čtvrtek 10.12.                               ve 14,45 hod. Vánoční besídky a třídní schůzky s rodiči v MŠ

v pátek 11.12.                                    Besídka pro Domov důchodců

ve čtvrtek 17.12.                               keramická dílna v MŠ

 

rok 2016:

ve středu 6.1.v 10,30 hod.            návštěva kostela Sv. Jiří v Libině - Tříkrálová koleda

ve středu 13.1. od 8,30 hod.        EVVO jestrabi.cz - U krmítek v pohodě

ve čtvrtek 14.1. v 8,30 hod.          divadlo z Jeseníku pro děti Pirátská pohádka

v pátek  15.1. v 8,00 hod. :            keramické dílny v MŠ Libina 211

v sobotu 16.1.  od 15,00 hod.      Dětský maškarní karneval ve spolupráci s JO SDH   Dolní Libina

18.1.- 22.1 2016                               lyžařský kurz dětí v Přemyslově

v úterý 26.1. od 13,00 hod.          Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Libina

v pátek 29.1.                                    omezen provoz MŠ  Libina z důvodu odhlášek dětí- pololetní prázdniny

screeningové vyšetření školní zralosti – individuálně, kontakty:PPP Šumperk, Husitská 12,    

telefon: 583 215 279, SPC Schola-Viva Šumperk, Erbenova 16, telefon: 583 214 153

 

únor : 

ve čtvrtek 11.2. dopoledne          keramické dílny v MŠ

ve čtvrtek 18.2. 14-18,00 hod.     Den otevřených dveří v MŠ Libina a Zápis dětí do MŠ na školní rok   2016/2017

v pátek 15.2. - 19.2.                       Jarní prázdniny - provoz MŠ Libina bude přizpůsoben podle nahlášených dětí

ve středu 24.2.v 9,00 hod.            Maňáskové divadlo Olomouc „Sněhurka“

 v pátek 26.2. dopoledne               Masopustní maškarní karneval pro děti v MŠ Libina

 

březen :

v pátek 18.3. v 8,00 hod.               keramické dílny  v MŠ Libina 211

upřesníme                                       Muzikoterapie Bubnování s Bobinou

upřesníme                                       účast dětí MŠ  Libina na akci MK v Libině- návštěvy v KS

24.3 - 25.3.                                       Velikonoční prázdniny- provoz MŠ Libina dle nahlášených dětí

v pátek. 25.3. v 9,30 hod.             společná dílna Včelek v Domově důchodců

v sobotu 26.3. ve 14,00 hod.      Zveme rodiče s dětmi na Cestu za velikonočním vajíčkem

 

duben :

v pátek:  22.4. v 8,00 hod.            keramické dílny v MŠ Libina 211

v neděli ……….... dopoledne:     Dobové trhy u kostela Sv. Jiří – atrakce pro děti- ruční řemesla, atrakce pro děti/pořádá KaŠK RO

duben – červen                              Plavecký výcvik dětí v Uničově - úterky od 8,30 hod. výuka: výjimečně zahájení ve středu 20.4.,                                                                        pokračování 26.4., 3.5., 10.5., 17.5., 24.5., 31.5., 7.6., 14.6., 21.6.- závěr s ukázkou pro rodiče

ve čtvrtek 7.4. v 8,30 hod.            P. Bartoň- Divadlo Olomouc „Povídám pohádku“  

v pátek 24.4. dopoledne               ve spolupráci s MO ČSSD Libina „Otvírání studánek“           

ve čtvrtek 28.4. v 16,00 hod.       Vernisáž a ocenění  k výtvarné soutěži KaŠK "Rozesmátý svět 2016"

                                                           v Místní knihovně Libina

 

květen 2015 :

březen - květen:                                Děti z našich mateřských škol se zapojí do Sportovních her MŠ Olomouckého kraje – atletické závody pětiboj

v sobotu 7.5. večer                        Oslavy konce 2. světové války, ohňostroj

ve středu  18.5. v 8,00 hod.          keramické dílny v MŠ Libina 211

ve čtvrtek  19.5.od 14,30 hod.:    Slavnostní otevření zahrady MŠ Libina- Dětský den pro děti a veřejnost-  soutěže, hry, atrakce

v pátek : 20.5. dopoledne           závody na kolách, koloběžkách, tříkolkách u MŠ Libina 211

ve středu 25.5. 13-16,00 hod.     dopravní hřiště Mohelnice - 1. skupina dětí z MŠ Libina

v pondělí 30.5. 13-16,00 hod.      dopravní hřiště Mohelnice - 2. skupina dětí z MŠ Libina

 

červen :

2.6. v 9,00 hod.                                12. ročník - Integrovaný záchranný systém na stadionu

Dr. Urbáška v Libině-KaŠK RO - prevence úrazů, hry, soutěže pro děti, Vězeňská služba Mírov, hasiči, ukázky práce záchranářů- ČČK, Policie ČR, HZS, …

9.6. od 9,00 hod.                             školní výlet do Úsova s pohádkou“Princ Bajaja a princezna"

ve středu 15.6.                                Slavnostní vyřazení budoucích prvňáčků v obřadní síni OÚ Libina a poslední spaní předškoláčků                  v Mš Libina 211

18.6. v sobotu                                 17. ročník Přehlídky mažoretek Libina 2016 –vystoupení dětí z naší MŠ, Dětský den - "Těšíme se na prázdniny"

 

předpokládaný termín letních prázdnin- uzavření MŠ Libina 18.7. - 12.8.2016, zahájení provozu v pondělí 15.8.2016

 


Publikováno 8. 7. 2016 15:37
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

ŠVP MŠ Libina inovace 2014

ŠVP MŠ Libina inovace 2014 [PDF]

Příloha ke ŠVP Pavučinka 1 9 2015 [PDF]


Publikováno 8. 7. 2016 15:36
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2015 [PDF]


Publikováno 8. 7. 2016 15:35
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Školní řád MŠ 2015

Školní řád mateřské školy 2015 [PDF]


Publikováno 8. 7. 2016 15:34
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Provozní řád zahrady k 1.9.2015

Provozní řád zahrady k 1.9. 2015 [PDF]


Publikováno 8. 7. 2016 15:33
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář