Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Aktuality

Aktuality


Informace pro rodiče:

Nové seznamy dětí - umístění do tříd - předpoklad 2021/2022 je k dispozici

v MŠ Libina

Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-7-6-2021-k-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-22-6-2021-do-odvolani.pdf

 

Informace pro školy a školská zařízení 7.6. 2021 final.pdf

v případě mimořádných situací je nutné dodržovat a nastavit zvýšená bezpečnostní opatření

Bezpečnostní pokyny.pdf

anonymni-vyhruzka-o-pripravovanem-utoku-na-ms-v-cr.a-7746.html

 

Mateřské škola Libina, okres Šumperk, příspěvkové organizace

 

provoz pro všechny třídy od 10.5.2021 v plném režimu, od 6.30 do 16:00 hod.

 

vstup jeden doprovod  dítětem- v ochranném roušce (respirátoru)

děti se netestují a nemusí mít ochrannou rošku

platí stále zvýšená hygienická opatření

 

Informace pro školy a školská zařízení od 10.5.2021 MŠMT.pdf

 

 

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2021-2022

 

Zápis je termínově vymezen od 3.5.2021 do 14.5.2021, v době od 8 do 15 hod.

 

a probíhá bez účasti dětí, na adrese ředitelství Libina 211.

 

Přijímat lze děti zpravidla ve věku od 2 do 6 let.

 

Bližší informace na telefonním čísle 731 555 382,

 

 

Aranka Jarošová, ředitelka

 

Mateřská škola Libina informace k otevření pro předškolní vzdělávání duben 2021

věnujte prosím, pozornost novým opatřením viz odkazy

 

Mimoradné opatreni, omezeni provozu od 19.4.2021do odvolani

 

Zmena mimoradneho opatreni ktestovani zaku ve skolach od 13.4.2021-2021.pdf

 

Změny v provozu škol aktuálně

 

 

od 12.4.2021 přechází předškolní děti v posledním ročníku na prezenční vzdělávání /přítomnost je žádoucí z hlediska jejich připravenosti pro vstup do 1. třídy ZŠ , výjimky budou řešeny individuálně/.

Mladší děti z ostatních tříd MŠ Libina 211 a MŠ Libina 94 pokračují v distanční výuce.

 

Předškolním dětem v posledním ročníku se zpřístupní prostory MŠ Libina 211 takto:

Provoz od 6:15 hod do 15:45 hod. ( z důvodu ranního testování) a odpolední dezinfekce prostor.

Testování probíhá v mateřské škole cca 15 min. - pondělí a čtvrtek v době od 6:15 do 8:00 hod. nenáročným antigenním testem – přítomna ředitelka a pověřená pracovnice (místo bude řádně označené, rodič je přítomen po dobu ověřování,

pokud bude test negativní, může se dítě zapojit do činnosti třídy, v případě pozitivního testu, se zákonný zástupce s dítětem vrací domů, zavolá lékaři a dále postupuje dle nařízení hygieny.

Bezinfekčnost - pobyt třetích osob s ochranou dýchacích cest, dezinfekce u vstupu do budovy, dodržování rozestupů 2 m. Doprovod předá dítě učitelce po zazvonění u vchodu do budovy .

Organizace výuky- děti MŠ nemusí mít roušky a nebudeme jejich nošení vyžadovat. Děti budou rozděleny do 2 skupin maximálně 15 ve skupině ve třídě Včelek a Koťátek ve stálém obsazení.

Osobní věci- řádně podepsané, uloženy v baťůžcích, použité prádlo pravidelně měnit, vlastní pití v uzavřených lahvích- osvědčilo se na dodržování pitného režimu.

Bezpečnost – při odpoledním rozcházení se na zahradě MŠ Libina neshlukujte, dodržujte provozní řád školní zahrady a školní řád.

 

Pokud se podmínky rozvolní a budou moci nastoupit mladší děti, změníme organizaci do původních tříd.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledání, vaše školička

 

 

MŠMT informace k otevření MŠ

 

 

 Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,

 
MŠMT zvažuje a jedná s MZČR o postupech ke znovuotevření škol včetně mateřských škol.
V první vlně od 12.4.2021  mohou nastoupit do MŠ pouze děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání, konkrétní podmínky jsou stále v jednání. Děti nebudou muset mít ve školičce povinnou roušku, ale testování na covid povinné bude. Konkrétní informace budou známy ve středu 7.4.2021.
Je zřejmé, že v první vlně se mladší děti z MŠ  mohou vzdělávat pouze distančně.
Věříme, že  když se všichni budeme chovat obezřetně a ohleduplně, podaří se zpřístupnit školičku všem.
Děti si naši péči a pozornost zaslouží.
 
Budeme se i nadále snažit být se všemi v kontaktu a nabízet aktivity pro všechny děti průběžně, včas vás o změnách informovat.
 
Děkujeme za pochopení.
 
Vaše školička 
 

Zápis ZŠ Libina 2021.pdf

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,

sledujeme pozorně usnesení vlády a pokyny MŠMT a MZČR. Byl prodloužen nozový stav vyhlášený s uzavřením MŠ od 1.3. 2021 do 28.3.2021. Platí pro mateřské školy stejný režim jako dosud, tedy úplné uzavření mateřských škol (mimo Mš při zdravotnickém zařízení) a distanční výuka (pro předškolní děti v posledním ročníku MŠ povinná).

Pokud obdržíme další informace týkacících se znovuotevření MŠ Libina, dáme Vám hned obratem vědět, 

  děkujeme a těšíme se na shledání, Vaše školička.

 

V souvislosti s uzavřením MŠ Libina, bude sníženo školné za měsíc březen 2021  na 50% tj. 150 Kč

Od 1.3. 2021 je MŠ Libina až do odvolání uzavřena a to z  důvodu  vyhlášení nouzového stavu vládou ČR.

Děkujeme za pochopení a přejeme hodně sil a pevné zdraví

vaše školička

 

Metodika k distanční výuce - duševní zdraví.pdf

 www.pomocnemapy.cz

priloha_836463370_0_dopis PM Plagy pro MŠ.pdf

Metodika k provozu MŠ

 

Pozor změna od 2.3.2021 16 hod.!!!

Stravování dětí MŠ Libina může zajistit pro všechny přihlášené z rozhodnutí státu, tedy pro děti od 2 do 7 let za dotované obědy 17 ,- Kč  (2-6 leté)  a  19,- Kč (děti 6-7 lé s odkladem) za 1 oběd. Podmínkou je odebírání obědů pravidelně každý den.

Pokud se přihlásí alespoň 5 dětí bude MŠ zajišťovat těmto dětem stravu z výdejního okýnka - Školní jídelny při MŠ Libina u pošty (potřebujete 2 obědníky na střídání a podepsané jménem dítěte), čas vám sdělíme

Nemůžeme zajistit dovoz jednotlivých obědů do Horní Libiny.

Hlaste svůj zájem u vedoucí školní jídelny paní Evy Chromé (778 723 901) do čtvrtka 4.3.2021, do 12 hodin

 

děkujeme, Vaše školička

 

 

Kroužky v MŠ Libina :

Veškeré akce a kroužky do odvolání  pozastaveny z důvodu opatření vlády k ochraně veřejného zdraví před šířením nákazy koronaviru a nemoci COVID-19 

Z důvodu prodloužení nouzového stavu do14.2.2021 se prozatím lyžařský kurz v plánovaném termínu 1.2.- 5.2.2021 nekoná

 

 

1 6 11 14 16 Starší

Desatero pro rodiče

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                                        

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

 

 1. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

 

 1. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 • spolupracuje ve skupině

 

 1. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
 • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
 • řadí zpravidla prvky zleva doprava
 • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

 

 1. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                  

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 • reaguje správně na světelné a akustické signály

 

 1. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
 • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

 

 1. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 • postupuje podle pokynů
 • pracuje samostatně
 1. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

 

 1. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
 • zná celou řadu písní, básní a říkadel
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

 

 1. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
 • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
 • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
 • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
 • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
 • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
 • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
 • zná faktory poškozující zdraví (kouření)
 • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

Publikováno 8. 7. 2016 15:20
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2014 [PDF]


Publikováno 8. 7. 2016 15:19
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Aktivity ve školním roce 2013/2014

AKTIVITY ŠKOLY:  ve školním roce 2013/2014

 

září 2013 :    adaptační programy pro děti a rodiče 

ve středu: 4.9.v 8,30 hod.             maňáskové divadlo v MŠ Libina 211 k zahájení školního   roku Sluníčko Šternberk „O pejskovi a kočičce a dal. “ aj. pohádky divadlo

ve čtvrtek: 12.9.od 15,00 hod.      odpoledne pro rodiče s dětmi kulturní program- vystoupení oblíbené zpěvačky pro děti Míši Růžičkové- na stadionu dr. Urbáška

v pátek 20.9. od 8,00 hod.            keramické dílny ve školní družině – MŠ Libina 211 ve spolupráci s klubem seniorů

v pondělí: 23.9. ve 14,30 hod.       třídní schůzky v MŠ Libina 94 (třída Motýlci Horní  Libina )

v úterý: 24.9. v 15,00 hod.            třídní schůzka SRPŠ MŠ Libina 211

 

říjen 2013 : 

ve čvrtek: 3.10. od 14,45 hod.       Zábavné odpoledne s rodiči : Drakiáda

10.10. v 9,00 hod.                         divadlo pro děti p. Bartoš Povídám, povídám pohádku

v pátek 18.10. od 8,00 hod.            keramické dílny ve školní družině – MŠ Libina 211 ve spolupráci s klubem seniorů

30.9.-4.10., 7.10. - 11.10.,              pozor, změna termínu !: 14.10.- 18.10. a 21.10.- 25.10. ozdravné pobyty v solné jeskyni Relax centra Libina

 

listopad 2013 :

v pátek 15.11. v 8,00 hod.               Keramické dílny ve školní družině ve spolupráci s KS

ve čtvrtek: 21.11. v 10,15 hod.        maňáskové divadlo Olomouc - Jak vodníček vyzrál nad čerta

ve čtvrtek: 28.11.ve 14,30 hod.       Mikulášská pohádka- Taškařice

 

prosinec 2013 :      

v neděli: 1.12. v 16,00 hod.             Včelky - předškolní třída účast na „Slavnostním rozsvícení vánočního stromu“ u kostela sv. Jiří

termín upřesníme                            společná akce s Místní knihovnou      Libina            výstava, adventní čtení s babičkou Boženkou

ve středu 4.12.                               dopoledne návštěva Domova důchodců v Libině – kulturní pásmo a dárečky

ve čtvrtek 5.12.                              Bradelská stezka- vycházka s rodiči na Bradlo           

v pátek 6.12.                                  Mikulášská nadílka ve spolupráci se ZŠ Libina

v úterý 10.12.:                                 ve 14,45 hod. Vánoční besídky a třídní schůzky s rodiči v MŠ

11.12. dopolende                            návštěva místní fary- výstava betlémů

ve čtvrtek : 12.12.                          dopoledne pro děti- Vánoční nadílka pro děti v MŠ

v pátek 13..12.                               Keramické dílny ve školní družině ve spolupráci s KS

ve čtvrtek 19.12.                            v 8,45 hod. pohádka pro děti “Jak si Ježíšek užil České vánoce“

 

leden 2014 :                                   

v úterý 7.1. odpoledne                    návštěva Klubu seniorů se Včelkami  MŠ Libina 211

v úterý 14.1. – dopoledne                exkurze do místní provozovny - cukrárna U sněhové trubičky

ve středu 15.1.                               divadlo pro děti Zdravověda s Radkem a Šárkou

ve čtvrtek 16.1. – dopoledne            exkurze do místní pekárny u Šimberů

ve čtvrtek 16.1.                              přátelské setkání pracovníků MŠ Libina k 30. výročí

v pátek 17.1. v 8,00 hod. :               keramické dílny ve školní družině při ZŠ Libina ve spol. s maminkami

v sobotu 18.1. od 15,00 hod.            dětský maškarní karneval ve spolupráci s JO SDH  Dolní Libina

screeningové vyšetření školní zralosti – individuálně, kontakty:PPP Šumperk, Husitská 12,   telefon: 583 215 279, SPC Schola-Viva Šumperk, Erbenova 16, telefon: 583 214 153

 

únor 2014 : 

lyžařský kurz                                   10.-14.2. 2014 Přemyslov

v úterý 11.2. v 9,00 hod.                  Moravské divadlo – pohádka pro děti Komáři se ženili

ve čtvrtek 20.2.                               Den otevřených dveří v MŠ Libina a zápis dětí do MŠ na školní rok   2014/2015

v pátek 21.2. v 8,00 hod.                  keramické dílny ve školní družině ve spol. s KS

v úterý 25.2.dopoledne                    vyšetření očí u dětí společností OTLLENS, s.r.o.

ve středu 26.2. dopoledne                Masopustní maškarní karneval pro děti v MŠ Libina 211 hry, pohádka, tanec, soutěže

výtvarné soutěže: „ Děti, pozor, červená“ – DDM Vila Doris a „Školka plná dětí“

 

březen 2014 :

ve čtvrtek: 13.3. v 8,00 hod.              keramické dílny ve školní družině ve spolupráci s Klubem důchodců Libina

ve středu 26.3. v 9,15 hod.                účast dětí MŠ Libina na akci MK v Libině- beseda Ondřej Sekora „Knížky Ferdy Mravence“

ve čtvrtek 27.3.v 10,15 hod.              maňáskové divadlo Olomouc „Jak Matěj zachránil sluníčko„

v pátek 28.3. v 9,30 hod.                  společná dílna Včelek v Domově důchodců Libina

 

duben 2014 :

ve středu 16.4. a ve čtvrtek 17.4.-    Muzikoterapie s paní Mösnerovou po třídách

v pátek: 18.4. v 8,00 hod.                 keramické dílny ve školní družině ve spolupráci s KS

na Bílou sobotu 19.4.                        Zveme rodiče s dětmi na Cestu za velikonočním  vajíčkem

22.4.2014- 24.6.2014                        (v úterý) plavecký výcvik dětí v Uničově

ve čtvrtek 24.4. v 10,15 hod.            divadlo „Janku, co to znamená, když ti svítí červená“

ve čtvrtek 24.4. v 16,00 hod.            vernisáž a ocenění k výtvarné soutěži KaŠK v Místní knihovně Libina

v pátek 25.4. dopoledne                   ve spolupráci s MO ČSSD Libina „Otvírání studánek“

v neděli 27.4. dopoledne:                  Dobové trhy u kostela Sv. Jiří – atrakce pro děti- ruční řemesla, atrakce pro děti/pořádá KaŠK RO

 

květen 2014 :

březen - květen:                               Děti z našich mateřských škol se zapojí do Sportovních her MŠ Olomouckého kraje – atletické závody pětiboj

ve středu 7.5. v 10,15 hod.               divadlo pro děti „Červená sukýnka, červená Karkulka“

v pátek: 16.5. v 8,00 hod.                 keramické dílny ve školní družině ve spolupráci s KS

ve čtvrtek 22.5.od 14,30 hod.:          Dětský den pro děti a veřejnost- soutěže, hry,                                                                        atrakce

v pátek : 23.5. dopoledne                dopoledne závody na kolách, koloběžkách, tříkolkách u MŠ Libina 211

ve čtvrtek 29.5.                              školní výlet do ZOO na sv. Kopečku u Olomouce

 

červen 2014 :

ve čtvrtek 5.6. v 9,00 hod.               Integrovaný záchranný systém na stadionu /KaŠK/

Dr. Urbáška v Libině-                       prevence úrazů, hry, soutěže pro děti, Vězeňská služba Mírov, hasiči, ukázky práce záchranářů- ČČK, Policie ČR, HZS, …

 

v pondělí 9.6. po obědě                   školní výlet na dopravní hřiště DDM Mohelnice

 

ve středu 18.6.                                Slavnostní vyřazení budoucích prvňáčků v obřadní síni OÚ Libina

poslední spaní předškoláčků v Mš Libina 211

 

21.6. v sobotu                                jubilejní 15. ročník Přehlídky mažoretek Libina 2014 – vystoupení dětí z naší MŠ


Publikováno 27. 6. 2016 11:25
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Oznámení o rozhodnutí ředistelství MŠ Libina o přihlášení dítěte k docházce

Oznámení o rozhodnutí ředistelství MŠ Libina o přihlášení dítěte k docházce [PDF]


Publikováno 27. 6. 2016 11:19
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Průkaz energetické náročnosti budov - MŠ Libina

Průkaz energetické náročnosti MŠ [PDF]


Publikováno 27. 6. 2016 11:17
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zápis dětí do mateřských škol v Libině na školní rok 2014/2015

Mateřská škola Libina, okres Šumperk, příspěvková organizace

Zápis dětí do MŠ Libina na rok 2014-2015 dne 20.2.2014

 

Kritéria k přijímání dětí

Dítě musí splňovat zdravotní způsobilost podle §50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Přednostně jsou umísťovány děti dle stanoveného pořadí:

 1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky včetně dětí s odkladem školní docházky k celodenní docházce
 2. Děti podle věku v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity, starší děti mají přednost
 3. V případě shodnosti výše posuzovaných kritérií budou při rozhodování uplatněna doplňující kritéria v tomto pořadí:
 1. Celodenní docházka
 2. Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které mateřská škola sídlí
 3. Sourozenci již přijatých dětí v MŠ
 4. Sociálně znevýhodněné prostředí v rodině, na základě podkladu orgánu sociálně-právní ochrany dítěte

O přijetí nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

 

Úplata za vzdělávání v MŠ Libina od nového školního roku

Základní částka 150,- Kč měsíčně

Při nepřítomnosti dítěte celý měsíc se částka snižuje na 50% tj. 75,- Kč

Předškolní děti (rok před zahájením povinné školní docházky) školné neplatí

Školné se platí i v průběhu školní ch prázdnin v poměrné částce 75,- Kč za měsíc

Úplata za stravné celý den           31,- Kč     3-6 leté děti z toho oběd 16,- Kč

                                                33,- Kč     7 leté děti   z toho oběd 18,- Kč

Obědy cizí strávníci                     53,- Kč

 

Platby první týden v aktuálním měsíci v kanceláři vedoucí školní jídelny paní Evy Chromé

v Libině dne: 22.1. 2014

vyřizuje ředitelka Aranka Jarošová

 

Zápis dětí do MŠ školní rok 2014-2015 [PDF]


Publikováno 27. 6. 2016 11:16
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výroční zpráva MŠ 2011/2012

Výroční zpráva MŠ 2011/2012


Publikováno 27. 6. 2016 11:12
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

1 6 11 14 16 Starší