Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Aktuality

Aktuality


Informace pro rodiče:

Mateřská škola Libina informace k otevření pro předškolní vzdělávání duben 2021

věnujte prosím, pozornost novým opatřením viz odkazy

 

Mimoradné opatreni, omezeni provozu od 19.4.2021do odvolani

 

Zmena mimoradneho opatreni ktestovani zaku ve skolach od 13.4.2021-2021.pdf

 

Změny v provozu škol aktuálně

 

 

od 12.4.2021 přechází předškolní děti v posledním ročníku na prezenční vzdělávání /přítomnost je žádoucí z hlediska jejich připravenosti pro vstup do 1. třídy ZŠ , výjimky budou řešeny individuálně/.

Mladší děti z ostatních tříd MŠ Libina 211 a MŠ Libina 94 pokračují v distanční výuce.

 

Předškolním dětem v posledním ročníku se zpřístupní prostory MŠ Libina 211 takto:

Provoz od 6:15 hod do 15:45 hod. ( z důvodu ranního testování) a odpolední dezinfekce prostor.

Testování probíhá v mateřské škole cca 15 min. - pondělí a čtvrtek v době od 6:15 do 8:00 hod. nenáročným antigenním testem – přítomna ředitelka a pověřená pracovnice (místo bude řádně označené, rodič je přítomen po dobu ověřování,

pokud bude test negativní, může se dítě zapojit do činnosti třídy, v případě pozitivního testu, se zákonný zástupce s dítětem vrací domů, zavolá lékaři a dále postupuje dle nařízení hygieny.

Bezinfekčnost - pobyt třetích osob s ochranou dýchacích cest, dezinfekce u vstupu do budovy, dodržování rozestupů 2 m. Doprovod předá dítě učitelce po zazvonění u vchodu do budovy .

Organizace výuky- děti MŠ nemusí mít roušky a nebudeme jejich nošení vyžadovat. Děti budou rozděleny do 2 skupin maximálně 15 ve skupině ve třídě Včelek a Koťátek ve stálém obsazení.

Osobní věci- řádně podepsané, uloženy v baťůžcích, použité prádlo pravidelně měnit, vlastní pití v uzavřených lahvích- osvědčilo se na dodržování pitného režimu.

Bezpečnost – při odpoledním rozcházení se na zahradě MŠ Libina neshlukujte, dodržujte provozní řád školní zahrady a školní řád.

 

Pokud se podmínky rozvolní a budou moci nastoupit mladší děti, změníme organizaci do původních tříd.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledání, vaše školička

 

 

MŠMT informace k otevření MŠ

 

 

 Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,

 
MŠMT zvažuje a jedná s MZČR o postupech ke znovuotevření škol včetně mateřských škol.
V první vlně od 12.4.2021  mohou nastoupit do MŠ pouze děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání, konkrétní podmínky jsou stále v jednání. Děti nebudou muset mít ve školičce povinnou roušku, ale testování na covid povinné bude. Konkrétní informace budou známy ve středu 7.4.2021.
Je zřejmé, že v první vlně se mladší děti z MŠ  mohou vzdělávat pouze distančně.
Věříme, že  když se všichni budeme chovat obezřetně a ohleduplně, podaří se zpřístupnit školičku všem.
Děti si naši péči a pozornost zaslouží.
 
Budeme se i nadále snažit být se všemi v kontaktu a nabízet aktivity pro všechny děti průběžně, včas vás o změnách informovat.
 
Děkujeme za pochopení.
 
Vaše školička 
 

Zápis ZŠ Libina 2021.pdf

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,

sledujeme pozorně usnesení vlády a pokyny MŠMT a MZČR. Byl prodloužen nozový stav vyhlášený s uzavřením MŠ od 1.3. 2021 do 28.3.2021. Platí pro mateřské školy stejný režim jako dosud, tedy úplné uzavření mateřských škol (mimo Mš při zdravotnickém zařízení) a distanční výuka (pro předškolní děti v posledním ročníku MŠ povinná).

Pokud obdržíme další informace týkacících se znovuotevření MŠ Libina, dáme Vám hned obratem vědět, 

  děkujeme a těšíme se na shledání, Vaše školička.

 

V souvislosti s uzavřením MŠ Libina, bude sníženo školné za měsíc březen 2021  na 50% tj. 150 Kč

Od 1.3. 2021 je MŠ Libina až do odvolání uzavřena a to z  důvodu  vyhlášení nouzového stavu vládou ČR.

Děkujeme za pochopení a přejeme hodně sil a pevné zdraví

vaše školička

 

Metodika k distanční výuce - duševní zdraví.pdf

 www.pomocnemapy.cz

priloha_836463370_0_dopis PM Plagy pro MŠ.pdf

Metodika k provozu MŠ

 

Pozor změna od 2.3.2021 16 hod.!!!

Stravování dětí MŠ Libina může zajistit pro všechny přihlášené z rozhodnutí státu, tedy pro děti od 2 do 7 let za dotované obědy 17 ,- Kč  (2-6 leté)  a  19,- Kč (děti 6-7 lé s odkladem) za 1 oběd. Podmínkou je odebírání obědů pravidelně každý den.

Pokud se přihlásí alespoň 5 dětí bude MŠ zajišťovat těmto dětem stravu z výdejního okýnka - Školní jídelny při MŠ Libina u pošty (potřebujete 2 obědníky na střídání a podepsané jménem dítěte), čas vám sdělíme

Nemůžeme zajistit dovoz jednotlivých obědů do Horní Libiny.

Hlaste svůj zájem u vedoucí školní jídelny paní Evy Chromé (778 723 901) do čtvrtka 4.3.2021, do 12 hodin

 

děkujeme, Vaše školička

 

 

Kroužky v MŠ Libina :

Veškeré akce a kroužky do odvolání  pozastaveny z důvodu opatření vlády k ochraně veřejného zdraví před šířením nákazy koronaviru a nemoci COVID-19 

Z důvodu prodloužení nouzového stavu do14.2.2021 se prozatím lyžařský kurz v plánovaném termínu 1.2.- 5.2.2021 nekoná

 

 

1 6 11 14 16 Starší

Aktivity ve školním roce 2013/2014

AKTIVITY ŠKOLY:  ve školním roce 2013/2014

 

září 2013 :    adaptační programy pro děti a rodiče 

ve středu: 4.9.v 8,30 hod.             maňáskové divadlo v MŠ Libina 211 k zahájení školního   roku Sluníčko Šternberk „O pejskovi a kočičce a dal. “ aj. pohádky divadlo

ve čtvrtek: 12.9.od 15,00 hod.      odpoledne pro rodiče s dětmi kulturní program- vystoupení oblíbené zpěvačky pro děti Míši Růžičkové- na stadionu dr. Urbáška

v pátek 20.9. od 8,00 hod.            keramické dílny ve školní družině – MŠ Libina 211 ve spolupráci s klubem seniorů

v pondělí: 23.9. ve 14,30 hod.       třídní schůzky v MŠ Libina 94 (třída Motýlci Horní  Libina )

v úterý: 24.9. v 15,00 hod.            třídní schůzka SRPŠ MŠ Libina 211

 

říjen 2013 : 

ve čvrtek: 3.10. od 14,45 hod.       Zábavné odpoledne s rodiči : Drakiáda

10.10. v 9,00 hod.                         divadlo pro děti p. Bartoš Povídám, povídám pohádku

v pátek 18.10. od 8,00 hod.            keramické dílny ve školní družině – MŠ Libina 211 ve spolupráci s klubem seniorů

30.9.-4.10., 7.10. - 11.10.,              pozor, změna termínu !: 14.10.- 18.10. a 21.10.- 25.10. ozdravné pobyty v solné jeskyni Relax centra Libina

 

listopad 2013 :

v pátek 15.11. v 8,00 hod.               Keramické dílny ve školní družině ve spolupráci s KS

ve čtvrtek: 21.11. v 10,15 hod.        maňáskové divadlo Olomouc - Jak vodníček vyzrál nad čerta

ve čtvrtek: 28.11.ve 14,30 hod.       Mikulášská pohádka- Taškařice

 

prosinec 2013 :      

v neděli: 1.12. v 16,00 hod.             Včelky - předškolní třída účast na „Slavnostním rozsvícení vánočního stromu“ u kostela sv. Jiří

termín upřesníme                            společná akce s Místní knihovnou      Libina            výstava, adventní čtení s babičkou Boženkou

ve středu 4.12.                               dopoledne návštěva Domova důchodců v Libině – kulturní pásmo a dárečky

ve čtvrtek 5.12.                              Bradelská stezka- vycházka s rodiči na Bradlo           

v pátek 6.12.                                  Mikulášská nadílka ve spolupráci se ZŠ Libina

v úterý 10.12.:                                 ve 14,45 hod. Vánoční besídky a třídní schůzky s rodiči v MŠ

11.12. dopolende                            návštěva místní fary- výstava betlémů

ve čtvrtek : 12.12.                          dopoledne pro děti- Vánoční nadílka pro děti v MŠ

v pátek 13..12.                               Keramické dílny ve školní družině ve spolupráci s KS

ve čtvrtek 19.12.                            v 8,45 hod. pohádka pro děti “Jak si Ježíšek užil České vánoce“

 

leden 2014 :                                   

v úterý 7.1. odpoledne                    návštěva Klubu seniorů se Včelkami  MŠ Libina 211

v úterý 14.1. – dopoledne                exkurze do místní provozovny - cukrárna U sněhové trubičky

ve středu 15.1.                               divadlo pro děti Zdravověda s Radkem a Šárkou

ve čtvrtek 16.1. – dopoledne            exkurze do místní pekárny u Šimberů

ve čtvrtek 16.1.                              přátelské setkání pracovníků MŠ Libina k 30. výročí

v pátek 17.1. v 8,00 hod. :               keramické dílny ve školní družině při ZŠ Libina ve spol. s maminkami

v sobotu 18.1. od 15,00 hod.            dětský maškarní karneval ve spolupráci s JO SDH  Dolní Libina

screeningové vyšetření školní zralosti – individuálně, kontakty:PPP Šumperk, Husitská 12,   telefon: 583 215 279, SPC Schola-Viva Šumperk, Erbenova 16, telefon: 583 214 153

 

únor 2014 : 

lyžařský kurz                                   10.-14.2. 2014 Přemyslov

v úterý 11.2. v 9,00 hod.                  Moravské divadlo – pohádka pro děti Komáři se ženili

ve čtvrtek 20.2.                               Den otevřených dveří v MŠ Libina a zápis dětí do MŠ na školní rok   2014/2015

v pátek 21.2. v 8,00 hod.                  keramické dílny ve školní družině ve spol. s KS

v úterý 25.2.dopoledne                    vyšetření očí u dětí společností OTLLENS, s.r.o.

ve středu 26.2. dopoledne                Masopustní maškarní karneval pro děti v MŠ Libina 211 hry, pohádka, tanec, soutěže

výtvarné soutěže: „ Děti, pozor, červená“ – DDM Vila Doris a „Školka plná dětí“

 

březen 2014 :

ve čtvrtek: 13.3. v 8,00 hod.              keramické dílny ve školní družině ve spolupráci s Klubem důchodců Libina

ve středu 26.3. v 9,15 hod.                účast dětí MŠ Libina na akci MK v Libině- beseda Ondřej Sekora „Knížky Ferdy Mravence“

ve čtvrtek 27.3.v 10,15 hod.              maňáskové divadlo Olomouc „Jak Matěj zachránil sluníčko„

v pátek 28.3. v 9,30 hod.                  společná dílna Včelek v Domově důchodců Libina

 

duben 2014 :

ve středu 16.4. a ve čtvrtek 17.4.-    Muzikoterapie s paní Mösnerovou po třídách

v pátek: 18.4. v 8,00 hod.                 keramické dílny ve školní družině ve spolupráci s KS

na Bílou sobotu 19.4.                        Zveme rodiče s dětmi na Cestu za velikonočním  vajíčkem

22.4.2014- 24.6.2014                        (v úterý) plavecký výcvik dětí v Uničově

ve čtvrtek 24.4. v 10,15 hod.            divadlo „Janku, co to znamená, když ti svítí červená“

ve čtvrtek 24.4. v 16,00 hod.            vernisáž a ocenění k výtvarné soutěži KaŠK v Místní knihovně Libina

v pátek 25.4. dopoledne                   ve spolupráci s MO ČSSD Libina „Otvírání studánek“

v neděli 27.4. dopoledne:                  Dobové trhy u kostela Sv. Jiří – atrakce pro děti- ruční řemesla, atrakce pro děti/pořádá KaŠK RO

 

květen 2014 :

březen - květen:                               Děti z našich mateřských škol se zapojí do Sportovních her MŠ Olomouckého kraje – atletické závody pětiboj

ve středu 7.5. v 10,15 hod.               divadlo pro děti „Červená sukýnka, červená Karkulka“

v pátek: 16.5. v 8,00 hod.                 keramické dílny ve školní družině ve spolupráci s KS

ve čtvrtek 22.5.od 14,30 hod.:          Dětský den pro děti a veřejnost- soutěže, hry,                                                                        atrakce

v pátek : 23.5. dopoledne                dopoledne závody na kolách, koloběžkách, tříkolkách u MŠ Libina 211

ve čtvrtek 29.5.                              školní výlet do ZOO na sv. Kopečku u Olomouce

 

červen 2014 :

ve čtvrtek 5.6. v 9,00 hod.               Integrovaný záchranný systém na stadionu /KaŠK/

Dr. Urbáška v Libině-                       prevence úrazů, hry, soutěže pro děti, Vězeňská služba Mírov, hasiči, ukázky práce záchranářů- ČČK, Policie ČR, HZS, …

 

v pondělí 9.6. po obědě                   školní výlet na dopravní hřiště DDM Mohelnice

 

ve středu 18.6.                                Slavnostní vyřazení budoucích prvňáčků v obřadní síni OÚ Libina

poslední spaní předškoláčků v Mš Libina 211

 

21.6. v sobotu                                jubilejní 15. ročník Přehlídky mažoretek Libina 2014 – vystoupení dětí z naší MŠ


Publikováno 27. 6. 2016 11:25
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Oznámení o rozhodnutí ředistelství MŠ Libina o přihlášení dítěte k docházce

Oznámení o rozhodnutí ředistelství MŠ Libina o přihlášení dítěte k docházce [PDF]


Publikováno 27. 6. 2016 11:19
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Průkaz energetické náročnosti budov - MŠ Libina

Průkaz energetické náročnosti MŠ [PDF]


Publikováno 27. 6. 2016 11:17
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zápis dětí do mateřských škol v Libině na školní rok 2014/2015

Mateřská škola Libina, okres Šumperk, příspěvková organizace

Zápis dětí do MŠ Libina na rok 2014-2015 dne 20.2.2014

 

Kritéria k přijímání dětí

Dítě musí splňovat zdravotní způsobilost podle §50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Přednostně jsou umísťovány děti dle stanoveného pořadí:

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky včetně dětí s odkladem školní docházky k celodenní docházce
  2. Děti podle věku v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity, starší děti mají přednost
  3. V případě shodnosti výše posuzovaných kritérií budou při rozhodování uplatněna doplňující kritéria v tomto pořadí:
  1. Celodenní docházka
  2. Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které mateřská škola sídlí
  3. Sourozenci již přijatých dětí v MŠ
  4. Sociálně znevýhodněné prostředí v rodině, na základě podkladu orgánu sociálně-právní ochrany dítěte

O přijetí nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

 

Úplata za vzdělávání v MŠ Libina od nového školního roku

Základní částka 150,- Kč měsíčně

Při nepřítomnosti dítěte celý měsíc se částka snižuje na 50% tj. 75,- Kč

Předškolní děti (rok před zahájením povinné školní docházky) školné neplatí

Školné se platí i v průběhu školní ch prázdnin v poměrné částce 75,- Kč za měsíc

Úplata za stravné celý den           31,- Kč     3-6 leté děti z toho oběd 16,- Kč

                                                33,- Kč     7 leté děti   z toho oběd 18,- Kč

Obědy cizí strávníci                     53,- Kč

 

Platby první týden v aktuálním měsíci v kanceláři vedoucí školní jídelny paní Evy Chromé

v Libině dne: 22.1. 2014

vyřizuje ředitelka Aranka Jarošová

 

Zápis dětí do MŠ školní rok 2014-2015 [PDF]


Publikováno 27. 6. 2016 11:16
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výroční zpráva MŠ 2011/2012

Výroční zpráva MŠ 2011/2012


Publikováno 27. 6. 2016 11:12
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

1 6 11 14 16 Starší