Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Aktuality

Aktuality


Informace pro rodiče:

Nové seznamy dětí - umístění do tříd - předpoklad 2021/2022 je k dispozici

v MŠ Libina

Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-7-6-2021-k-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-22-6-2021-do-odvolani.pdf

 

Informace pro školy a školská zařízení 7.6. 2021 final.pdf

v případě mimořádných situací je nutné dodržovat a nastavit zvýšená bezpečnostní opatření

Bezpečnostní pokyny.pdf

anonymni-vyhruzka-o-pripravovanem-utoku-na-ms-v-cr.a-7746.html

 

Mateřské škola Libina, okres Šumperk, příspěvkové organizace

 

provoz pro všechny třídy od 10.5.2021 v plném režimu, od 6.30 do 16:00 hod.

 

vstup jeden doprovod  dítětem- v ochranném roušce (respirátoru)

děti se netestují a nemusí mít ochrannou rošku

platí stále zvýšená hygienická opatření

 

Informace pro školy a školská zařízení od 10.5.2021 MŠMT.pdf

 

 

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2021-2022

 

Zápis je termínově vymezen od 3.5.2021 do 14.5.2021, v době od 8 do 15 hod.

 

a probíhá bez účasti dětí, na adrese ředitelství Libina 211.

 

Přijímat lze děti zpravidla ve věku od 2 do 6 let.

 

Bližší informace na telefonním čísle 731 555 382,

 

 

Aranka Jarošová, ředitelka

 

Mateřská škola Libina informace k otevření pro předškolní vzdělávání duben 2021

věnujte prosím, pozornost novým opatřením viz odkazy

 

Mimoradné opatreni, omezeni provozu od 19.4.2021do odvolani

 

Zmena mimoradneho opatreni ktestovani zaku ve skolach od 13.4.2021-2021.pdf

 

Změny v provozu škol aktuálně

 

 

od 12.4.2021 přechází předškolní děti v posledním ročníku na prezenční vzdělávání /přítomnost je žádoucí z hlediska jejich připravenosti pro vstup do 1. třídy ZŠ , výjimky budou řešeny individuálně/.

Mladší děti z ostatních tříd MŠ Libina 211 a MŠ Libina 94 pokračují v distanční výuce.

 

Předškolním dětem v posledním ročníku se zpřístupní prostory MŠ Libina 211 takto:

Provoz od 6:15 hod do 15:45 hod. ( z důvodu ranního testování) a odpolední dezinfekce prostor.

Testování probíhá v mateřské škole cca 15 min. - pondělí a čtvrtek v době od 6:15 do 8:00 hod. nenáročným antigenním testem – přítomna ředitelka a pověřená pracovnice (místo bude řádně označené, rodič je přítomen po dobu ověřování,

pokud bude test negativní, může se dítě zapojit do činnosti třídy, v případě pozitivního testu, se zákonný zástupce s dítětem vrací domů, zavolá lékaři a dále postupuje dle nařízení hygieny.

Bezinfekčnost - pobyt třetích osob s ochranou dýchacích cest, dezinfekce u vstupu do budovy, dodržování rozestupů 2 m. Doprovod předá dítě učitelce po zazvonění u vchodu do budovy .

Organizace výuky- děti MŠ nemusí mít roušky a nebudeme jejich nošení vyžadovat. Děti budou rozděleny do 2 skupin maximálně 15 ve skupině ve třídě Včelek a Koťátek ve stálém obsazení.

Osobní věci- řádně podepsané, uloženy v baťůžcích, použité prádlo pravidelně měnit, vlastní pití v uzavřených lahvích- osvědčilo se na dodržování pitného režimu.

Bezpečnost – při odpoledním rozcházení se na zahradě MŠ Libina neshlukujte, dodržujte provozní řád školní zahrady a školní řád.

 

Pokud se podmínky rozvolní a budou moci nastoupit mladší děti, změníme organizaci do původních tříd.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledání, vaše školička

 

 

MŠMT informace k otevření MŠ

 

 

 Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,

 
MŠMT zvažuje a jedná s MZČR o postupech ke znovuotevření škol včetně mateřských škol.
V první vlně od 12.4.2021  mohou nastoupit do MŠ pouze děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání, konkrétní podmínky jsou stále v jednání. Děti nebudou muset mít ve školičce povinnou roušku, ale testování na covid povinné bude. Konkrétní informace budou známy ve středu 7.4.2021.
Je zřejmé, že v první vlně se mladší děti z MŠ  mohou vzdělávat pouze distančně.
Věříme, že  když se všichni budeme chovat obezřetně a ohleduplně, podaří se zpřístupnit školičku všem.
Děti si naši péči a pozornost zaslouží.
 
Budeme se i nadále snažit být se všemi v kontaktu a nabízet aktivity pro všechny děti průběžně, včas vás o změnách informovat.
 
Děkujeme za pochopení.
 
Vaše školička 
 

Zápis ZŠ Libina 2021.pdf

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,

sledujeme pozorně usnesení vlády a pokyny MŠMT a MZČR. Byl prodloužen nozový stav vyhlášený s uzavřením MŠ od 1.3. 2021 do 28.3.2021. Platí pro mateřské školy stejný režim jako dosud, tedy úplné uzavření mateřských škol (mimo Mš při zdravotnickém zařízení) a distanční výuka (pro předškolní děti v posledním ročníku MŠ povinná).

Pokud obdržíme další informace týkacících se znovuotevření MŠ Libina, dáme Vám hned obratem vědět, 

  děkujeme a těšíme se na shledání, Vaše školička.

 

V souvislosti s uzavřením MŠ Libina, bude sníženo školné za měsíc březen 2021  na 50% tj. 150 Kč

Od 1.3. 2021 je MŠ Libina až do odvolání uzavřena a to z  důvodu  vyhlášení nouzového stavu vládou ČR.

Děkujeme za pochopení a přejeme hodně sil a pevné zdraví

vaše školička

 

Metodika k distanční výuce - duševní zdraví.pdf

 www.pomocnemapy.cz

priloha_836463370_0_dopis PM Plagy pro MŠ.pdf

Metodika k provozu MŠ

 

Pozor změna od 2.3.2021 16 hod.!!!

Stravování dětí MŠ Libina může zajistit pro všechny přihlášené z rozhodnutí státu, tedy pro děti od 2 do 7 let za dotované obědy 17 ,- Kč  (2-6 leté)  a  19,- Kč (děti 6-7 lé s odkladem) za 1 oběd. Podmínkou je odebírání obědů pravidelně každý den.

Pokud se přihlásí alespoň 5 dětí bude MŠ zajišťovat těmto dětem stravu z výdejního okýnka - Školní jídelny při MŠ Libina u pošty (potřebujete 2 obědníky na střídání a podepsané jménem dítěte), čas vám sdělíme

Nemůžeme zajistit dovoz jednotlivých obědů do Horní Libiny.

Hlaste svůj zájem u vedoucí školní jídelny paní Evy Chromé (778 723 901) do čtvrtka 4.3.2021, do 12 hodin

 

děkujeme, Vaše školička

 

 

Kroužky v MŠ Libina :

Veškeré akce a kroužky do odvolání  pozastaveny z důvodu opatření vlády k ochraně veřejného zdraví před šířením nákazy koronaviru a nemoci COVID-19 

Z důvodu prodloužení nouzového stavu do14.2.2021 se prozatím lyžařský kurz v plánovaném termínu 1.2.- 5.2.2021 nekoná

 

 

Pokračování nouzového stavu od 25.1.2021

Datum konání: 25. 1. 2021

priloha_865046461_1_Informace k provozu od 25. 1. 2021.pdf

Manual_k_provozu_skol_doplneni_25_srpna (3).docx

priloha_865046461_0_Příloha (Informace k provozu od 27. 12. 2020).pdf


Publikováno 25. 1. 2021 7:41

Potvrzení o školkovném

Datum konání: 14. 1. 2021

Upozornění pro zákonné zástupce dětí,

 od dnešního dne 14.1.2021 si můžete ve svých třídách vyzvednout potvrzení o zaplacení školného za rok 2020.

 

Děkujeme, Aranka Jarošová

 

 


Publikováno 14. 1. 2021 15:49

Informace ke karanténě a nároku na ošetřovné

Datum konání: 14. 1. 2021

Podrobné informace k ošetřovnému kdy a jak žádat, naleznete níže na odkazech. Je důležité vědět, zda máte nárok na ošetřovné z důvodu uzavřerní školy (ta vydá do konce měsíce potvrzení o uzavření k žádosti o ošetřovné kde se uvádí od kds do kdy je škola zavřená). Jiný případ je z důvodu nemoci dítěte, tady vydá potvrzení dětský lékař.

 

Děkujeme a přejeme pevné zdraví a hodně radosti

 

ZOPPD ošetřovné.pdf

ZOPPD_ZZ záznamy zaměstnavatele.pdf

Krizové ošetřovné pokyny.html


Publikováno 14. 1. 2021 15:41

opatření proti šíření nákazy covid

Datum konání: 13. 1. 2021

Dopis rodičům 13.1.2021.pdf


Publikováno 13. 1. 2021 14:36

Usnesení vlády a manuál pro školy k prodloužení nouzového stavu do 22.1.2021

Datum konání: 8. 1. 2021

Vážení rodiče,

vláda na svém zasedání prodloužila nouzový stav z důvodu stupně 5 PES, pro školy platí přísná omezení. Je na Vašem zvážení, zda děti zvládnou samostatné převlékání v šatně. Pohyb třetích osob v MŠ je podle těchto opatření nutné omezit na nezbytně nutné případy (třetí osoby jsou všechny osoby mimo zaměstnance MŠ a děti).

 

Děkuji za opchopení , Aranka Jarošová, ředitelka

 

 

deti-1378 Usnesení vlády.pdf

informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1.pdf

Manual_k_provozu_skol_doplneni_25_srpna (3).docx

Metodický-návod-pro-nařizování-karantény-ve-školách-a-školských-zařízeních_04_09_2020.pdf

Usnesení vlády 7.1.2021.pdf

 


Publikováno 8. 1. 2021 6:10

Prodloužení nouzového stavu do 10.1.2021

Datum konání: 23. 12. 2020

Vláda na svém zasedání 23.12.2020 rozhodla o dalších opatřeních v rámci ČR a rovněž o dalších mimořáopatření týkajících se provozu škol a školských zařízeníz odkazy níže.

Dopis Plaga.pdf

Opatření k provozu škol.pdf


Publikováno 27. 12. 2020 14:12

OSSZ informace k ošetřovnému

Datum konání: 18. 12. 2020

ošetřovné k uzavření škol aktuálně 21.12.2020

 


Publikováno 18. 12. 2020 16:59

náhradní výživné

Datum konání: 17. 12. 2020

16_12_2020_TZ_Prelomova_pomoc_pro_deti_solo_rodicu_Senat_schvalil_nahradni_vyzivne .pdf


Publikováno 17. 12. 2020 16:10

Provoz školní jídelny při MŠ Libina 211

Datum konání: 16. 12. 2020 - 3. 1. 2021

Oznamujeme cizím strávníkům,

že v době od 21.12.2020 do 1.1.2021 bude pro cizí strávníky z provozních důvodů školní jídelna uzavřena.

Pro děti zajišťujeme stravování obvyklým způsobem do úterý  22.12.2020.

Od středy 23.12.2020 do pátku 1.1.2021 je MŠ Libina přechodně uzavřena.

 

Děkujeme všem za pochopení a těšíme se na další spolupráci v novém roce 2021.

 

MŠ Libina 


Publikováno 16. 12. 2020 17:31

Mimořádná opatření MŠMT k provozu škol 16.12.2020

Datum konání: 16. 12. 2020

priloha_853420145_0_Informace k provozu do konce roku 2020 .pdf

priloha_853420145_1_Opatření MŠMT o odlišnosti v organizaci školního roku.pdf

priloha_853420145_2_Průvodní dopis.pdf

 


Publikováno 16. 12. 2020 17:24