Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Aktuality

Aktuality


Informace pro rodiče:

Nové seznamy dětí - umístění do tříd - předpoklad 2021/2022 je k dispozici

v MŠ Libina

Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-7-6-2021-k-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-22-6-2021-do-odvolani.pdf

 

Informace pro školy a školská zařízení 7.6. 2021 final.pdf

v případě mimořádných situací je nutné dodržovat a nastavit zvýšená bezpečnostní opatření

Bezpečnostní pokyny.pdf

anonymni-vyhruzka-o-pripravovanem-utoku-na-ms-v-cr.a-7746.html

 

Mateřské škola Libina, okres Šumperk, příspěvkové organizace

 

provoz pro všechny třídy od 10.5.2021 v plném režimu, od 6.30 do 16:00 hod.

 

vstup jeden doprovod  dítětem- v ochranném roušce (respirátoru)

děti se netestují a nemusí mít ochrannou rošku

platí stále zvýšená hygienická opatření

 

Informace pro školy a školská zařízení od 10.5.2021 MŠMT.pdf

 

 

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2021-2022

 

Zápis je termínově vymezen od 3.5.2021 do 14.5.2021, v době od 8 do 15 hod.

 

a probíhá bez účasti dětí, na adrese ředitelství Libina 211.

 

Přijímat lze děti zpravidla ve věku od 2 do 6 let.

 

Bližší informace na telefonním čísle 731 555 382,

 

 

Aranka Jarošová, ředitelka

 

Mateřská škola Libina informace k otevření pro předškolní vzdělávání duben 2021

věnujte prosím, pozornost novým opatřením viz odkazy

 

Mimoradné opatreni, omezeni provozu od 19.4.2021do odvolani

 

Zmena mimoradneho opatreni ktestovani zaku ve skolach od 13.4.2021-2021.pdf

 

Změny v provozu škol aktuálně

 

 

od 12.4.2021 přechází předškolní děti v posledním ročníku na prezenční vzdělávání /přítomnost je žádoucí z hlediska jejich připravenosti pro vstup do 1. třídy ZŠ , výjimky budou řešeny individuálně/.

Mladší děti z ostatních tříd MŠ Libina 211 a MŠ Libina 94 pokračují v distanční výuce.

 

Předškolním dětem v posledním ročníku se zpřístupní prostory MŠ Libina 211 takto:

Provoz od 6:15 hod do 15:45 hod. ( z důvodu ranního testování) a odpolední dezinfekce prostor.

Testování probíhá v mateřské škole cca 15 min. - pondělí a čtvrtek v době od 6:15 do 8:00 hod. nenáročným antigenním testem – přítomna ředitelka a pověřená pracovnice (místo bude řádně označené, rodič je přítomen po dobu ověřování,

pokud bude test negativní, může se dítě zapojit do činnosti třídy, v případě pozitivního testu, se zákonný zástupce s dítětem vrací domů, zavolá lékaři a dále postupuje dle nařízení hygieny.

Bezinfekčnost - pobyt třetích osob s ochranou dýchacích cest, dezinfekce u vstupu do budovy, dodržování rozestupů 2 m. Doprovod předá dítě učitelce po zazvonění u vchodu do budovy .

Organizace výuky- děti MŠ nemusí mít roušky a nebudeme jejich nošení vyžadovat. Děti budou rozděleny do 2 skupin maximálně 15 ve skupině ve třídě Včelek a Koťátek ve stálém obsazení.

Osobní věci- řádně podepsané, uloženy v baťůžcích, použité prádlo pravidelně měnit, vlastní pití v uzavřených lahvích- osvědčilo se na dodržování pitného režimu.

Bezpečnost – při odpoledním rozcházení se na zahradě MŠ Libina neshlukujte, dodržujte provozní řád školní zahrady a školní řád.

 

Pokud se podmínky rozvolní a budou moci nastoupit mladší děti, změníme organizaci do původních tříd.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledání, vaše školička

 

 

MŠMT informace k otevření MŠ

 

 

 Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,

 
MŠMT zvažuje a jedná s MZČR o postupech ke znovuotevření škol včetně mateřských škol.
V první vlně od 12.4.2021  mohou nastoupit do MŠ pouze děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání, konkrétní podmínky jsou stále v jednání. Děti nebudou muset mít ve školičce povinnou roušku, ale testování na covid povinné bude. Konkrétní informace budou známy ve středu 7.4.2021.
Je zřejmé, že v první vlně se mladší děti z MŠ  mohou vzdělávat pouze distančně.
Věříme, že  když se všichni budeme chovat obezřetně a ohleduplně, podaří se zpřístupnit školičku všem.
Děti si naši péči a pozornost zaslouží.
 
Budeme se i nadále snažit být se všemi v kontaktu a nabízet aktivity pro všechny děti průběžně, včas vás o změnách informovat.
 
Děkujeme za pochopení.
 
Vaše školička 
 

Zápis ZŠ Libina 2021.pdf

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,

sledujeme pozorně usnesení vlády a pokyny MŠMT a MZČR. Byl prodloužen nozový stav vyhlášený s uzavřením MŠ od 1.3. 2021 do 28.3.2021. Platí pro mateřské školy stejný režim jako dosud, tedy úplné uzavření mateřských škol (mimo Mš při zdravotnickém zařízení) a distanční výuka (pro předškolní děti v posledním ročníku MŠ povinná).

Pokud obdržíme další informace týkacících se znovuotevření MŠ Libina, dáme Vám hned obratem vědět, 

  děkujeme a těšíme se na shledání, Vaše školička.

 

V souvislosti s uzavřením MŠ Libina, bude sníženo školné za měsíc březen 2021  na 50% tj. 150 Kč

Od 1.3. 2021 je MŠ Libina až do odvolání uzavřena a to z  důvodu  vyhlášení nouzového stavu vládou ČR.

Děkujeme za pochopení a přejeme hodně sil a pevné zdraví

vaše školička

 

Metodika k distanční výuce - duševní zdraví.pdf

 www.pomocnemapy.cz

priloha_836463370_0_dopis PM Plagy pro MŠ.pdf

Metodika k provozu MŠ

 

Pozor změna od 2.3.2021 16 hod.!!!

Stravování dětí MŠ Libina může zajistit pro všechny přihlášené z rozhodnutí státu, tedy pro děti od 2 do 7 let za dotované obědy 17 ,- Kč  (2-6 leté)  a  19,- Kč (děti 6-7 lé s odkladem) za 1 oběd. Podmínkou je odebírání obědů pravidelně každý den.

Pokud se přihlásí alespoň 5 dětí bude MŠ zajišťovat těmto dětem stravu z výdejního okýnka - Školní jídelny při MŠ Libina u pošty (potřebujete 2 obědníky na střídání a podepsané jménem dítěte), čas vám sdělíme

Nemůžeme zajistit dovoz jednotlivých obědů do Horní Libiny.

Hlaste svůj zájem u vedoucí školní jídelny paní Evy Chromé (778 723 901) do čtvrtka 4.3.2021, do 12 hodin

 

děkujeme, Vaše školička

 

 

Kroužky v MŠ Libina :

Veškeré akce a kroužky do odvolání  pozastaveny z důvodu opatření vlády k ochraně veřejného zdraví před šířením nákazy koronaviru a nemoci COVID-19 

Z důvodu prodloužení nouzového stavu do14.2.2021 se prozatím lyžařský kurz v plánovaném termínu 1.2.- 5.2.2021 nekoná

 

 

Uzavření MŠ Libina v době zimních prázdnin

Datum konání: 3. 12. 2020

Vážení rodiče, 

upozorňujeme na plánované uzavření MŠ v období mezi vánočními svátky 

od 23.12.2020 do 1.1.2021

provoz opět zahájíme v pondělí 4.1.2021 v 6,30 hod.

 

Přání.pdf


Publikováno 3. 12. 2020 16:33

Oprava zelené budovy

Datum konání: 26. 11. 2020

Zpráva pro rodiče, aktuálně k opravě zelené budovy.

Vážení rodiče, 

děkujeme za spolupráci při realizaci náročné, generální opravy vnitřních prostor zelené budovy MŠ Libina 211.

V současné době probíhá stěhování a dokončovací práce. Pokud nenastanou žádné závažné komplikace, můžeme se všichni těšit na návrat do svých tříd již na  Mikulášskou nadílku. 

 

Děkujeme a těšíme se na návrat všech, tedy i těch, kteří museli z důvodu opravy zůstat doma.

 

Vaše školička


Publikováno 26. 11. 2020 17:57

Zpráva pro rodiče

Datum konání: 13. 11. 2020

Informace ke Covid - 19 v MŠ Libina

zpráva pro rodiče.pdf

Metodický-návod-pro-nařizování-karantény-ve-školách-a-školských-zařízeních_04_09_2020 (1).pdf


Publikováno 13. 11. 2020 11:23

Nové články k mimořádným opatřením vlády

Datum konání: 12. 11. 2020

Další aktuální informace k mimořádným opatřením 

informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

Metodický-návod-pro-nařizování-karantény-ve-školách-a-školských-zařízeních_04_09_2020 (1).pdf


Publikováno 12. 11. 2020 12:35

Dopis rodičům k nouzovému stavu

Datum konání: 6. 11. 2020

Dopis rodičům.pdf


Publikováno 6. 11. 2020 10:58

Česko digital, podpora dětí k výuce na dálku

Datum konání: 6. 11. 2020

Máte doma školáčka a potřebujete bezplatně posílit intermet? Možná vás zaujme pomoc Česko digital.

 

http://www.pedagogicke.info/2020/11/pomoc-detem-ktere-nemaji-pristup-k.html


Publikováno 6. 11. 2020 8:08

Ošetřovné ke schválení Senátem ČR

Datum konání: 22. 10. 2020

21_10_2020_TZ_Poslanci_schvalili_krizove_osetrovne.pdf


Publikováno 22. 10. 2020 12:48

Mimořádná opatření vlády ČR od 22.10.2020

Datum konání: 21. 10. 2020

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-21--rijna-2020-184363/

 


Publikováno 22. 10. 2020 14:06

Testování - informace po ukončení karantény dětí

Datum konání: 19. 10. 2020

ČLS JEP.pdf


Publikováno 19. 10. 2020 10:55

Mimořádná opatření ve školství od 12.10.2020

Datum konání: 12. 10. 2020

Upozorňujeme na další mimořádná opatření pro školy,

Mateřská škola Libina pokračuje v nastavených preventivních opatřeních.

 

Děkujeme, jsme s Vámi a pro Vás

 

Vaše školička

 

opatření MŠMT od 12.10.2020.dot

vládní opatření - školství od 12.10.2020.pdf

priloha_829724759_2_eRouška Leták.pdf

priloha_829724759_3_eRouška Průvodní dopis.pdf

priloha_829724759_4_INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ.pdf

 


Publikováno 9. 10. 2020 9:15