Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura nemazat! > Zájmové kroužky a aktivity

Zájmové kroužky a aktivity

taneční kroužek                     ve třídě Včelek                   středa 15,30-16,15 hod.            15 přihlášených děvčátek 4-6 letých vedoucí Jarošová

sportovní kroužek Monkey  v tělocvičně ZŠ Libina         čtvrtek 15,30-16,30 hod.            40 přihlášených 4-6 letých dětí        vedoucí Jarošová

                                                                                                                                               pomocné cvičitelky Grmelová, Žáková, Vyhnálková

zajišťujeme plavecký kurz (duben -červen 2020) a lyžařský kurz 10.-14.2.2020 v Přemyslově)

 kontakt mobilní telefon : 731555382      

Zájmové kroužky a další aktivity

 • Logopedická náprava dětí v MŠ
 • Hra na flétnu pro předškolní děti
 • Besídky pro rodiče a přátele školy 2 x ročně
 • Společné akce s rodiči (Drakiáda, Dětský den, Dětský maškarní karneval, Otevírání studánek , Radovánky na sněhu...)
 • Společné tvořivé dílny s rodiči  vrámci EVVO a v souladu se ŠVP PV Pavučinkou
 • Výstavy a vystoupení s kulturním pásmem pro veřejnost: Vítání občánků OÚ, vystoupení v Sociálních službách Libina, v klubu důchodců, slavnostní vyřazení budoucích prvňáčků
 • Keramické dílny ve školce pro předškolní děti
 • Výtvarné soutěže: Děti, pozor, červená, Kniha a já, soutěže pořádané Kulturní a školskou komisí Rady obce Libina
 • Pravidelné předplavecké kurzy a lyžařské kurzy
 • Kulturní programy pro děti v MŠ: výlety, divadla, besedy...
 • Seznamování s cizím jazykem - Angličtina WOW
 •  Začínáme s výukovým programem pro předškoláčky Maxík
 • Projektové dny Malé technické univerzity  s polytechnikou, environmentální vzdělávání Máme rádi zvířata, Příběh pana Tydýta, eko programy ve Sluňákově, Hýbeme se na kolech - závody malých cyklistů, Dny bezpečnosti  se složkami IZS, Já Czech- finanční gramotnost...
 • Poradna a besedy pro rodiče
 • Taneční kroužek a sportovky, Projekt české obce sokolské "Cvičíme se zvířátky"

Potřeby dětí v MŠ

 • Náhradní oblečení na pobyt ve třídě a na pobyt venku /vhodné dle počasí/
 • Zubní kartáček, kelímek a zubní pasta /po obědě/
 • Vhodná obuv na pobyt venku, ve třídě papuče /uzavřená obuv s pevnou patou/
 • Hygienické pomůcky - kapesník, plena (dle individuálních potřeb 2 letých dětí), vlastní hřeben či vlasový kartáč a pomůcky k úpravě vlasů
 • Další pomůcky dle specifických požadavků jednotlivých tříd, včetně oblíbených hraček, mazlíků v rámci adaptace a ve spolupráci s učitelkou
 • MŠ nedoporučuje dávat dětem cenné věci, drobné předměty, které se snadno ztratí nebo hrozí jejich polknutím
 • MŠ nedoporučuje přinášet dětem do školky sladkosti, cukrovinky, sladké nápoje, stravování a pitný režim zajišťuje školní stravovna při MŠ
 • Vítáme více ovoce a zeleniny, dětské oslavy si děti dokáží užít i vlastní přípravou párty třeba z kousků ovoce a pečiva

Spolupráce s rodiči a veřejností

 • Spoluúčast rodičů na vzdělávání dětí, na akcích MŠ a plnění školního vzdělávacího programu (ŠVP)
 • MŠ umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě ŠVP PV a na jeho hodnocení
 • Sponzorské dary rodičů a veřejnosti na provoz MŠ
 • MŠ usiluje o partnerské vztyhy s rodiči
 • MŠ spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a umožňuje jejich přístup k dětem a opdílet se na činnostech dítěte ve školce
 • MŠ vede se zákonnými zástupci dětí průběžný dialog o dětech
 • Třídní schůzky: září, prosinec,květen
 • Přijímací pohovory s rodiči nových dětí
 • Spolupráce v zájmové činnost i a logopedické péči
 • MŠ Libina poskytuje poradenskou činnost k výchovně vzdělávací práci dětí zpravidla od 2 do 7 let pro rodiče i veřejnost.
 • Spoluúčast rodičů na financování kroužků, kurzů, školních výletů, divadel apod.
 • Spolupráce s odbornou veřejností – Logopedická poradna, Pedagogicko psychologická poradna Šumperk, Speciální mateřská škola Šumperk, pověřená obec –Městský úřad Šumperk – odbor školství , Krajský úřad Olomouckého kraje a další....
Člověk je od narození spjatý s přírodou. V každém ročním období v ní najde něco, co ho překvapí a obohatí. Pozoruj a chraň přírodu a lépe poznáš sám.