Telefon
(+420) 731 555 382
Drobečková navigace

Úvod > Zájmové kroužky a aktivity

Zájmové kroužky a aktivity

Zájmové kroužky a další aktivity

 • Logopedická náprava dětí v MŠ
 • Hra na flétnu pro předškolní děti
 • Besídky pro rodiče a přátele školy 2 x ročně
 • Společné akce s rodiči (Drakiáda, Dětský den, Dětský maškarní karneval, Otevírání studánek , Radovánky na sněhu...)
 • Společné tvořivé dílny s rodiči  vrámci EVVO a v souladu se ŠVP PV Pavučinkou
 • Výstavy a vystoupení s kulturním pásmem pro veřejnost: Vítání občánků OÚ, vystoupení v Sociálních službách Libina, v klubu důchodců, slavnostní vyřazení budoucích prvňáčků
 • Keramické dílny ve školce pro předškolní děti
 • Výtvarné soutěže: Děti, pozor, červená, Kniha a já, soutěže pořádané Kulturní a školskou komisí Rady obce Libina
 • Pravidelné předplavecké kurzy a lyžařské kurzy
 • Kulturní programy pro děti v MŠ: výlety, divadla, besedy...
 • Seznamování s cizím jazykem - Angličtina WOW
 •  Začínáme s výukovým programem pro předškoláčky Maxík
 • Projektové dny Malé technické univerzity  s polytechnikou, environmentální vzdělávání Máme rádi zvířata, Příběh pana Tydýta, eko programy ve Sluňákově, Hýbeme se na kolech - závody malých cyklistů, Dny bezpečnosti  se složkami IZS, Já Czech- finanční gramotnost...
 • Poradna a besedy pro rodiče
 • Taneční kroužek a sportovky

Potřeby dětí v MŠ

 • Náhradní oblečení na pobyt ve třídě a na pobyt venku
 • Zubní kartáček, kelímek a zubní pasta
 • Vhodná obuv na pobyt venku, ve třídě papuče
 • Spoluúčast rodičů na vzdělávání dětí
 • Usiluje o partnerské vztahy s rodiči
 • Odpovídá za umožnění přístupu rodičů ke svým dětem ve třídě a za možnost podílet se na činnosti s dětmi
 • Umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy a jeho hodnocení
 • Vede s rodiči průběžný dialog o jejich dětech

Spolupráce s rodiči a veřejností

 • Spoluúčast rodičů na akcích MŠ a plnění školního vzdělávacího programu (ŠVP)
 • Sponzorské dary rodičů a veřejnosti na provoz MŠ
 • Třídní schůzky: září, prosinec,květen
 • Přijímací pohovory s rodiči nových dětí
 • Spolupráce v zájmové činnost i a logopedické péči
 • MŠ Libina poskytuje poradenskou činnost k výchovně vzdělávací práci dětí zpravidla od 2 do 7 let pro rodiče i veřejnost.
 • Spoluúčast rodičů na financování kroužků, kurzů, školních výletů, divadel apod.
 • Spolupráce s odbornou veřejností – Logopedická poradna, Pedagogicko psychologická poradna Šumperk, Speciální mateřská škola Šumperk, pověřená obec –Městský úřad Šumperk – odbor školství , Krajský úřad Olomouckého kraje a další....
Člověk je od narození spjatý s přírodou. V každém ročním období v ní najde něco, co ho překvapí a obohatí. Pozoruj a chraň přírodu a lépe poznáš sám.