Telefon
(+420) 731 555 382

Aktuality

4. prosince 2018
15. června 2018

Jídelní lístek

Představení školky

Historie předškolního vzdělávání v obci Libina zasahuje do roku 1921, z původních pěti školek, zůstaly v obci pouze dvě.

Budovy na náměstí v Libině 211 byly postaveny a uvedeny do provozu v roce 1984. Hlavní rekonstrukce zateplení budov a výměna oken proběhla v létě 2013. MŠ Libina využívá k předškolnímu vzdělávání budovy pavilónového typu na náměstí v Libině – dvě patrové budovy s provozem 4 tříd,  se stanovenou  kapacitou max. 104 děti (převážně homogenní třídy) propojených s budovou školní jídelny. Vlastní školní stravovna zajišťuje stravování dětí, zaměstnanců a zájemců z řad veřejnosti. V roce 2014 v souladu s dotací na revitalizaci centrální části obce byla rozšířena parkovací místa a vybudováno parkoviště u hospodářské budovy. Na jaře 2015 byly dokončeny práce na výměně podlahových krytin, nové linoleum ve třídách, chodbách a v šatnách dětí. Budovy se nacházejí v těsné blízkosti sídliště. Dominantu zahrady tvoří sestavy herních prvků v přírodním stylu podporující environmentální výchovu a vzdělávání. Rekonstrukce zahrady z dotace OPŽP v rámci prioritní osy 7 byla dokončena na podzim 2015. Za vydatné podpory zřizovatele obce Libina bylo zrekonstruováno oplocení a nové vstupy do areálu zahrady a zrekonstruovány přístupové chodníky. 

Jednopodlažní  budova na odloučeném  pracovišti v části Horní Libina 94 (jednotřídní, heterogenní, s max. kapacitou 20 dětí, postavena v roce 1965) její součástí je i výdejna stravy. V době letních prázdnin,  v měsících červenec-srpen 2014 provedeno z dotací  zateplení, rekonstrukce kotelny a výměna oken a dveří v této budově. V rámci úprav bylo modernizováno rovněž vnitřní vybavení novým dětským nábytkem, nově vybavena výdejna stravy, byly zrekonstruované některé podlahové krytiny, opraveno zahradní posezení, inovován přístupový chodník k budově a další. Rovněž v areálu zahrady došlo k výměně herních prvků a přestavby v rámci dotace OPŽP prioritní osa 7 v přírodním stylu, akce podporující environmentální výchovu a vzdělávání. Došlo k oddělení části zahrady na veřejné prostranství se záměrem vybudování parkoviště pro potřeby MŠ a ZŠ v části obce Horní Libina.

Vnitřní uspořádání všech budov je přizpůsobeno potřebám k naplňování Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Pavučinka“. Naše škola je otevřena inkluzívnímu vzdělávání. Ve školce provozujeme logopedickou poradnu pro děti ze zkušenou logopedkou a umožňujeme nápravu vad řeči přímo v MŠ. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, zdravé stravování i dostatek pohybu během dne. Plaveme s dětmi v plavecké škole Delta Mohelnici- plavecký bazén Uničov (letos se zapojilo 72  3-6 letých dětí). Ve školce hrajeme na zobcovou flétnu- „hravé pískání- zdravé dýchání“. Seznamujeme děti zábavnou formou s anglickým jazykem prostřednictvím metodiky Wattsenglish vypracovanou Steevem Watsem- Angličtina pro děti WOW  Zajišťujeme ve spolupráci seSpolkem mažoretek z.s.cvičení mažoretekve věku od 3 let a dále neomezeně. Cvičíme s twirlingovými hůlkami, overbalovými míčky, s pompony, s obručemi apod. Každoročně se s mažoretkami účastníme vystoupení v okolních obcí a festivalů v Šumperku. Pořádáme v Libině letní Přehlídky mažoretek.