Fulltext 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Libina, okres Šumperk, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Libina,
Libina 523, 788 05

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ, Jídelna

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Libina, okres Šumperk, příspěvková organizace
  Libina 211
  788 05 Libina

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Libina, okres Šumperk, příspěvková organizace
  Libina 211
  788 05 Libina

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  6:30 - 16:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  MŠ Libina č. 211
  +420 731 555 382, +420 778 723 907

  MŠ Horní Libina č. 94
  +420 778 723 906

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.mslibina.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Libina, okres Šumperk, příspěvková organizace
  Libina 211
  788 05 Libina

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:
  skolka@mslibina.cz (MŠ Libina č. 211)
  motylci@mslibina.cz (MŠ Horní Libina č. 94)

 • 4.8 Datová schránka

  yxmkt44

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 181755735/0300

6. IČO

70991120

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: skolka@mslibina.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): yxmkt44

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Libina, okres Šumperk, příspěvková organizace, Libina 211, 788 05 Libina

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřské škole Libina poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.