Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Aktuality

Aktuality


Informace pro rodiče:

Nové seznamy dětí - umístění do tříd - předpoklad 2021/2022 je k dispozici

v MŠ Libina

Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-7-6-2021-k-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-22-6-2021-do-odvolani.pdf

 

Informace pro školy a školská zařízení 7.6. 2021 final.pdf

v případě mimořádných situací je nutné dodržovat a nastavit zvýšená bezpečnostní opatření

Bezpečnostní pokyny.pdf

anonymni-vyhruzka-o-pripravovanem-utoku-na-ms-v-cr.a-7746.html

 

Mateřské škola Libina, okres Šumperk, příspěvkové organizace

 

provoz pro všechny třídy od 10.5.2021 v plném režimu, od 6.30 do 16:00 hod.

 

vstup jeden doprovod  dítětem- v ochranném roušce (respirátoru)

děti se netestují a nemusí mít ochrannou rošku

platí stále zvýšená hygienická opatření

 

Informace pro školy a školská zařízení od 10.5.2021 MŠMT.pdf

 

 

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2021-2022

 

Zápis je termínově vymezen od 3.5.2021 do 14.5.2021, v době od 8 do 15 hod.

 

a probíhá bez účasti dětí, na adrese ředitelství Libina 211.

 

Přijímat lze děti zpravidla ve věku od 2 do 6 let.

 

Bližší informace na telefonním čísle 731 555 382,

 

 

Aranka Jarošová, ředitelka

 

Mateřská škola Libina informace k otevření pro předškolní vzdělávání duben 2021

věnujte prosím, pozornost novým opatřením viz odkazy

 

Mimoradné opatreni, omezeni provozu od 19.4.2021do odvolani

 

Zmena mimoradneho opatreni ktestovani zaku ve skolach od 13.4.2021-2021.pdf

 

Změny v provozu škol aktuálně

 

 

od 12.4.2021 přechází předškolní děti v posledním ročníku na prezenční vzdělávání /přítomnost je žádoucí z hlediska jejich připravenosti pro vstup do 1. třídy ZŠ , výjimky budou řešeny individuálně/.

Mladší děti z ostatních tříd MŠ Libina 211 a MŠ Libina 94 pokračují v distanční výuce.

 

Předškolním dětem v posledním ročníku se zpřístupní prostory MŠ Libina 211 takto:

Provoz od 6:15 hod do 15:45 hod. ( z důvodu ranního testování) a odpolední dezinfekce prostor.

Testování probíhá v mateřské škole cca 15 min. - pondělí a čtvrtek v době od 6:15 do 8:00 hod. nenáročným antigenním testem – přítomna ředitelka a pověřená pracovnice (místo bude řádně označené, rodič je přítomen po dobu ověřování,

pokud bude test negativní, může se dítě zapojit do činnosti třídy, v případě pozitivního testu, se zákonný zástupce s dítětem vrací domů, zavolá lékaři a dále postupuje dle nařízení hygieny.

Bezinfekčnost - pobyt třetích osob s ochranou dýchacích cest, dezinfekce u vstupu do budovy, dodržování rozestupů 2 m. Doprovod předá dítě učitelce po zazvonění u vchodu do budovy .

Organizace výuky- děti MŠ nemusí mít roušky a nebudeme jejich nošení vyžadovat. Děti budou rozděleny do 2 skupin maximálně 15 ve skupině ve třídě Včelek a Koťátek ve stálém obsazení.

Osobní věci- řádně podepsané, uloženy v baťůžcích, použité prádlo pravidelně měnit, vlastní pití v uzavřených lahvích- osvědčilo se na dodržování pitného režimu.

Bezpečnost – při odpoledním rozcházení se na zahradě MŠ Libina neshlukujte, dodržujte provozní řád školní zahrady a školní řád.

 

Pokud se podmínky rozvolní a budou moci nastoupit mladší děti, změníme organizaci do původních tříd.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledání, vaše školička

 

 

MŠMT informace k otevření MŠ

 

 

 Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,

 
MŠMT zvažuje a jedná s MZČR o postupech ke znovuotevření škol včetně mateřských škol.
V první vlně od 12.4.2021  mohou nastoupit do MŠ pouze děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání, konkrétní podmínky jsou stále v jednání. Děti nebudou muset mít ve školičce povinnou roušku, ale testování na covid povinné bude. Konkrétní informace budou známy ve středu 7.4.2021.
Je zřejmé, že v první vlně se mladší děti z MŠ  mohou vzdělávat pouze distančně.
Věříme, že  když se všichni budeme chovat obezřetně a ohleduplně, podaří se zpřístupnit školičku všem.
Děti si naši péči a pozornost zaslouží.
 
Budeme se i nadále snažit být se všemi v kontaktu a nabízet aktivity pro všechny děti průběžně, včas vás o změnách informovat.
 
Děkujeme za pochopení.
 
Vaše školička 
 

Zápis ZŠ Libina 2021.pdf

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,

sledujeme pozorně usnesení vlády a pokyny MŠMT a MZČR. Byl prodloužen nozový stav vyhlášený s uzavřením MŠ od 1.3. 2021 do 28.3.2021. Platí pro mateřské školy stejný režim jako dosud, tedy úplné uzavření mateřských škol (mimo Mš při zdravotnickém zařízení) a distanční výuka (pro předškolní děti v posledním ročníku MŠ povinná).

Pokud obdržíme další informace týkacících se znovuotevření MŠ Libina, dáme Vám hned obratem vědět, 

  děkujeme a těšíme se na shledání, Vaše školička.

 

V souvislosti s uzavřením MŠ Libina, bude sníženo školné za měsíc březen 2021  na 50% tj. 150 Kč

Od 1.3. 2021 je MŠ Libina až do odvolání uzavřena a to z  důvodu  vyhlášení nouzového stavu vládou ČR.

Děkujeme za pochopení a přejeme hodně sil a pevné zdraví

vaše školička

 

Metodika k distanční výuce - duševní zdraví.pdf

 www.pomocnemapy.cz

priloha_836463370_0_dopis PM Plagy pro MŠ.pdf

Metodika k provozu MŠ

 

Pozor změna od 2.3.2021 16 hod.!!!

Stravování dětí MŠ Libina může zajistit pro všechny přihlášené z rozhodnutí státu, tedy pro děti od 2 do 7 let za dotované obědy 17 ,- Kč  (2-6 leté)  a  19,- Kč (děti 6-7 lé s odkladem) za 1 oběd. Podmínkou je odebírání obědů pravidelně každý den.

Pokud se přihlásí alespoň 5 dětí bude MŠ zajišťovat těmto dětem stravu z výdejního okýnka - Školní jídelny při MŠ Libina u pošty (potřebujete 2 obědníky na střídání a podepsané jménem dítěte), čas vám sdělíme

Nemůžeme zajistit dovoz jednotlivých obědů do Horní Libiny.

Hlaste svůj zájem u vedoucí školní jídelny paní Evy Chromé (778 723 901) do čtvrtka 4.3.2021, do 12 hodin

 

děkujeme, Vaše školička

 

 

Kroužky v MŠ Libina :

Veškeré akce a kroužky do odvolání  pozastaveny z důvodu opatření vlády k ochraně veřejného zdraví před šířením nákazy koronaviru a nemoci COVID-19 

Z důvodu prodloužení nouzového stavu do14.2.2021 se prozatím lyžařský kurz v plánovaném termínu 1.2.- 5.2.2021 nekoná

 

 

Novější 1 3 6 11 16

Nová opatření po návratu ze zahraničí k 13. 7. 2021

Datum konání: 13. 7. 2021

priloha_927644449_0_Informace pro školy a školská zařízení_13. července 2021.pdf


Publikováno 13. 7. 2021 22:36

Prázdninový provoz v době Letních prázdnin 2021

Datum konání: 17. 5. 2021

Letní prázdniny v MŠ.pdf


Publikováno 17. 5. 2021 19:44

Pokyny k otevření Mš Libina pro předškolní děti v posledním ročníku 12.4.2021

Datum konání: 7. 4. 2021

Mateřská škola Libina informace k otevření pro předškolní vzdělávání duben 2021

 

Vážení zákonní zástupci dětí,

 

od 12.4.2021 přechází předškolní děti v posledním ročníku na prezenční vzdělávání /přítomnost je žádoucí z hlediska jejich připravenosti pro vstup do 1. třídy ZŠ , výjimky budou řešeny individuálně/.

Mladší děti z ostatních tříd MŠ Libina 211 a MŠ Libina 94 pokračují v distanční výuce.

 

Předškolním dětem v posledním ročníku se zpřístupní prostory MŠ Libina 211 takto:

Provoz od 6:15 hod do 15:45 hod. ( z důvodu ranního testování) a odpolední dezinfekce prostor.

Testování probíhá v mateřské škole cca 15 min. - pondělí a čtvrtek v době od 6:15 do 8:00 hod. nenáročným antigenním testem – přítomna ředitelka a pověřená pracovnice (místo bude řádně označené, rodič je přítomen po dobu ověřování,

pokud bude test negativní, může se dítě zapojit do činnosti třídy, v případě pozitivního testu, se zákonný zástupce s dítětem vrací domů, zavolá lékaři a dále postupuje dle nařízení hygieny.

Bezinfekčnost - pobyt třetích osob s ochranou dýchacích cest, dezinfekce u vstupu do budovy, dodržování rozestupů 2 m. Doprovod předá dítě učitelce po zazvonění u vchodu do budovy .

Organizace výuky- děti MŠ nemusí mít roušky a nebudeme jejich nošení vyžadovat. Děti budou rozděleny do 2 skupin maximálně 15 ve skupině ve třídě Včelek a Koťátek ve stálém obsazení.

Osobní věci- řádně podepsané, uloženy v baťůžcích, použité prádlo pravidelně měnit, vlastní pití v uzavřených lahvích- osvědčilo se na dodržování pitného režimu.

Bezpečnost – při odpoledním rozcházení se na zahradě MŠ Libina neshlukujte, dodržujte provozní řád školní zahrady a školní řád.

 

Pokud se podmínky rozvolní a budou moci nastoupit mladší děti, změníme organizaci do původních tříd.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledání, vaše školička

 

 

 


Publikováno 7. 4. 2021 12:35

Informace k návratu dětí v posledním ročníku předškolního vzdělávání do MŠ 12.4.2021

Datum konání: 1. 4. 2021

Zdravíme všechny rodiče, zákonné zástupce dětí

 

Dnes 1.4.2021 před polednem Ministr školství p. Plaga na tiskové konferenci sdělil obecné podmínky znovuotevření škol. Pro MŠ je zásadní, že v první vlně nastupují pouze předškolní děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání, do 15 dětí ve třídě (budeme ve skupinách), děti nebudou muset mít ochranné roušky! Testování bude probíhat pravděpodobně 2x týdně- stěrem z kraje nosu (není zatěžující pro dítě).

Nemáme zatím oficiálně další podrobnosti, ale  prosíme rodiče, zákonné zástupci dětí, aby do úterý 6.4. 2021 nahlásili třídním učitelkám Včelek a Motýlků zda se jejich dětí účastní prezenční výuky ( budou přítomni ve školce) nebo pokračují v distanční výuce jako ostatní mladší děti z MŠ.

 

Děkujeme  a přejeme všem pohodové Velikonoce a brzký návrat do školičky

 


Publikováno 1. 4. 2021 13:34

Metodika k provozu MŠ od 1.3.2021 MŠMT

Datum konání: 2. 3. 2021

S účinností od 1.3.2021 byla vydána Metodika k rovozu MŠ, pro děti s povinnou distanční výukou je dána možnost odebírat v MŠ přes výdejní okýnko dotovanou stravu. MŠ Libina v případě zájmu minimálně 5 dětí tuto službu pro rodiny s dětmi zajistí. Jedná se pouze o děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání a odkladem povinné školn í docházky.

 

Děkujeme za pochopení,

 

Vaše školička

priloha_878714494_0_Metodika MŠ od 1.3.2021.pdf


Publikováno 2. 3. 2021 9:27

Činnost SPC v době nouzového stavu od 1.3.2021

Datum konání: 1. 3. 2021

priloha_878644726_0_Informace ŠPZ.pdf


Publikováno 1. 3. 2021 18:31

Organizační pokyny MŠMT v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu od 1.3. 2021

Datum konání: 27. 2. 2021

priloha_878164491_0_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 final.pdf


Publikováno 28. 2. 2021 23:43

Vláda ČR s ůčinností od 1.3.2021 uzavírá mateřské školy

Datum konání: 27. 2. 2021

MŠ Libina je od 1. 3.2021 vládním nařízením uzavřena v souladu s vyhlášeným nouzovým stavem

Přecházíme dle školského zákona 561/2004 Sb. v platném znění na distanční výuku

Následná opatření MŠ:

  1. materiály k výuce jsou přístupné na webových stránkách MŠ Libina - v Inspirovníčku a dále se aktualizují
  2. kontakt a komunikace se zákonnými zástupci dětí převážně přes portál škola na dlani (kde jste registrováni), konzultací přes mobilními telefony

       kontakt na MŠ Libina  mskola.libina@seznam.cz nebo 731 555 382 Aranka Jarošová

   3. osobní věci ze skříněk včetně vytisknutých  podkladů k práci s dětmi si můžete vyzvednou ve školce v úterý 2.3.2021 od 8 do 16 hod.

       (u předškolních dětí v posledním ročníku a u odkladových dětí- nutná zpětná vazba, kontrola splnění zadání)

   4. potvrzení k ošetřovnému bude předáno po ukončení uzavření MŠ nejpozději poslední týden v měsíci pro uplatnění nároku na plnění ve mzdových       účtárnách Vašich  zaměstnavatelů

   5. plánované aktivity se budou přesouvat na jiný termín, dáme vědět, až budou dohodnuté nové termíny 

   6. odhlášky ve školní jídelně - nemusíte hlásit, děti odhlásíme a to již od pondělí 1.3.2021, jídelna vaří pouze pro cizí strávníky na výdejní okénko

 

   je nám líto, musíme danou situaci společnými silami zvládnout, 

 

   zdraví vaše školička

 

 

 

Protiepidemilogická opatření Vlády ČR, nouzový stav


Publikováno 27. 2. 2021 10:10

Změny v nošení roušek, schválené vládou od 25.2.2021

Datum konání: 23. 2. 2021

prehledne-co-se-od-ctvrtka-zmeni


Publikováno 23. 2. 2021 6:13

školkovné článek

Datum konání: 22. 2. 2021

https://www.novinky.cz/finance/clanek/rodiny-s-malymi-detmi-si-na-skolkovnem-opet-polepsi-40351495


Publikováno 22. 2. 2021 9:11

Novější 1 3 6 11 16