Fulltext 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Zápis dětí

Avizujeme pro případné zájemce několik volných míst v jednotřídní Mateřské škole Libina 94 v Horní Libině pro nově přijímané dětí do MŠ od školního roku 2023/2024. Maximální počet 20 dětí.

           Zájemci volejte na číslo 731 555 382, ředitelce Arance Jarošové 

 

 

   Rozhodnuti_seznam_dětí MŠ Libina 2023.pdf    

pozvánka.png

 

 Zápis dětí 2023/2024

Poradna k zápisu, bližší informace v „Den otevřených dveří“  30.3. 2023 od 8 do 11:30 hod. v MŠ Libina 211 a v MŠ Libina 94
 
 Ve školním roce 2023/2024 se vztahuje povinné předškolní vzdělávání na děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

 

Den otevřených dveří k zápisu 2023.pdf

          Plakát Zápis do MŠ 2023-2024.pdf

                 Kritéria k zápisu do MŠ Libina 2023.pdf

                Zapis ukrajinskych deti do MS Libina.pdf

         

             Formuláře k  zvláštnímu zápisu dětí z Ukrajiny do MŠ Libina na školní rok 2023/2024

              Termín zápisu shodný  od 2.5.2023 do 14.5.2023

 

Evidenční list dítěte ukrajinsky.odt

Informace, svolení, souhlas Ukrajinsky.odt

Pověření k vyzvedávání dítěte ukrajinsky.odt

Představení školky Ukrajinsky.docx

Přihláška ŠJ ukrajinsky.odt

 

Žádost o přijetí do MŠ Libina Ukrajina.docx

 

       

Mateřská škola Libina, okres Šumperk, příspěvková organizace

Seznam dokumentů k zápisu dětí do MŠ Libina v roce 2023:

 

odevzdání mateřské škole:

Žádost o přijetí dítěte – vyplnit oba zákonné zástupce a podepsat jedním zástupcem,

potvrzení lékaře o řádném očkování

Evidenční list dítěte – vyplnit a podepsat oba zákonní zástupci dítěte

Povolení ke zpracování a evidence osobních údajů – fotodokumentace – vyplnit a podepsat jedním zástupcem

Doplňkové souhlasy – vyplnit a podepsat jedním zástupcem

Přihláška ke stravování -vyplnit a podepsat jedním zástupcem

Pověření k vyzvedávání  – vyplnit a podepsat jedním zástupcem

Kopie rodného listu dítěte k předložení

 

 MŠ  po dohodě vystaví :

Dohodu o docházce – vyplnit a podepsat jedním zástupcem - dodá ředitelka

Přidělené registrační číslo slouží k administraci žádosti, anonymizaci seznamu vydaných rozhodnutí pro zveřejnění 

informace domů:

Souhlas k inkasu, platby za MŠ z účtu (v případě zájmu o bezhotovostní platby)

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku MŠMT

Letáček rodičům dětí MŠ Libina

Co by mělo dítě zvládat před nástupem do MŠ- obvyklé požadavky

Oznámení o individuálním vzdělávání

Seznámen/a se Směrnicí k úplatě za vzdělávání v MŠ