Drobečková navigace

Úvod > Zápis dětí

Zápis dětí

          Rozhodnuti_seznam_prijatych MS Libina 2021-2022.pdf

 

 

ZÁPIS DO MŠ LIBINA 2021

 

Mateřská škola Libina, okres Šumperk, příspěvková organizace

Seznam dokumentů k zápisu dětí do MŠ Libina:

 

odevzdání mateřské škole:

Žádost o přijetí dítěte – vyplnit oba zákonné zástupce a podepsat jedním zástupcem,

potvrzení lékaře o řádném očkování

Evidenční list dítěte – vyplnit a podepsat oba zákonní zástupci dítěte

Povolení ke zpracování a evidence osobních údajů – fotodokumentace – vyplnit a podepsat jedním zástupcem

Doplňkové souhlasy – vyplnit a podepsat jedním zástupcem

Přihláška ke stravování -vyplnit a podepsat jedním zástupcem

Zmocnění – vyplnit a podepsat jedním zástupcem

Kopie rodného listu dítěte

 

 MŠ  po dohodě vystaví :

Dohoda o docházce – vyplnit a podepsat jedním zástupcem - dodá ředitelka

Přidělení registračního čísla vydá po přijetí přihlášky ředitelka MŠ

 

informace domů:

Souhlas k inkasu, platby za MŠ z účtu (v případě zájmu o bezhotovostní platby)

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku MŠMT

Letáček rodičům dětí MŠ Libina

Co by mělo dítě zvládat před nástupem do MŠ- obvyklé požadavky

Oznámení o individuálním vzdělávání

Seznámen/a se Směrnicí k úplatě za vzdělávání v MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Libině dne ……………………………….

 

zákonný zástupce dítěte

 

příjmení a jméno

 

podpis