Fulltext 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Zápis dětí

Rozhodnutí k zápisu dětí do MŠ Libina na školní rok 2024-2025.pdf 

 

Leták Zápis do MŠ 2024-2025.jpg

              

           Vážení rodiče,

          pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu.

          https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/libina

         Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit

         do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

        AKTIVNÍ V systému Elektronického předzápisu můžete také provést rezervaci přesného termínu doručení

        Vaší žádosti do mateřské školy.

        Celý proces zápisu se tím výrazně urychlí.

         https://elektronickypredzapis.cz/public/ep_letak.pdf

 

               odkaz předzápis

            ADAPTAČNÍ PROGRAM.pdf

            zápis MŠ 2024-2025 předzápis.jpg

            Kritéria k zápisu do MŠ Libina 2024.odt

            Směrnice k úplatě o vzdělávání 2024- 2025.jpg

           Co by mělo dítě zvládat před školkou.pdf

           Desatero pro rodiče.docx

           Manuál+pro+rodiče+-Máte+doma+předškoláka.pdf

           Od září půjdu do školky.pdf

 

 

           


Evidenční list dítěte ukrajinsky.odt

Informace, svolení, souhlas Ukrajinsky.odt

Pověření k vyzvedávání dítěte ukrajinsky.odt

Představení školky Ukrajinsky.docx

Přihláška ŠJ ukrajinsky.odt

 

Žádost o přijetí do MŠ Libina Ukrajina.docx

 

   


   

Mateřská škola Libina, okres Šumperk, příspěvková organizace

Seznam dokumentů k zápisu dětí do MŠ Libina v roce 2023:

 

odevzdání mateřské škole:

Žádost o přijetí dítěte – vyplnit oba zákonné zástupce a podepsat jedním zástupcem,

potvrzení lékaře o řádném očkování

Evidenční list dítěte – vyplnit a podepsat oba zákonní zástupci dítěte

Povolení ke zpracování a evidence osobních údajů – fotodokumentace – vyplnit a podepsat jedním zástupcem

Doplňkové souhlasy – vyplnit a podepsat jedním zástupcem

Přihláška ke stravování -vyplnit a podepsat jedním zástupcem

Pověření k vyzvedávání  – vyplnit a podepsat jedním zástupcem

Kopie rodného listu dítěte k předložení

 

 MŠ  po dohodě vystaví :

Dohodu o docházce – vyplnit a podepsat jedním zástupcem - dodá ředitelka

Přidělené registrační číslo slouží k administraci žádosti, anonymizaci seznamu vydaných rozhodnutí pro zveřejnění 

informace domů:

Souhlas k inkasu, platby za MŠ z účtu (v případě zájmu o bezhotovostní platby)

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku MŠMT

Letáček rodičům dětí MŠ Libina

Co by mělo dítě zvládat před nástupem do MŠ- obvyklé požadavky

Oznámení o individuálním vzdělávání

Seznámen/a se Směrnicí k úplatě za vzdělávání v MŠ