Fulltext 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Projekty > SOS do školky

SOS do školkyDatum konání:
2.10.2023

 

Zřizovatel

Obec Libina

Libina 523

788 05

V Libině dne 21.9.2023

 

ŽÁDOST O SOUHLAS ZŘIZOVATELE S PŘIJETÍM ÚČELOVĚ URČENÉHO FINANČNÍHO DARU OD WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., V RÁMCI PROJEKTU „SOS DO ŠKOLKY“

 

 

Vážení,

 

dovolujeme si vás tímto požádat o udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., v rámci jejího charitativního projektu „SOS DO ŠKOLKY“.

 

Finanční dar bude po vydání souhlasu přijat prostřednictvím naší MŠ/ŠJ, která jej použije výhradně k účelu uhrazení stravného pro celkem 8 dětí ve školním roce 2023/2024

a to v období od 1.10.2023 do 30.6.2024.Celkem se jedná o dar ve výši 59248,- Kč

(slovy: padesátdevěttisícdvěstěčtyřicetosm korun českých).

 

Vzor návrhu darovací smlouvy vám zasíláme v příloze této žádosti.

 

Po vydání souhlasu zřizovatele bude mezi společností WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. a naší MŠ/ŠJ uzavřena darovací smlouva. Žádáme tímto zřizovatele, aby souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru byl udělen a našemu zařízení doručen nejpozději do 30.9.2023 (s ohledem na podmínky pro poskytnutí daru). V případě, že by k udělení souhlasu s uvedeným darem došlo po uvedeném datu, tedy by došlo i k uzavření darovací smlouvy naší mateřskou školou po tomto datu, bude výše daru upravena (snížena) dle data podpisu darovací smlouvy; v případě, že by tedy k udělení souhlasu došlo po datu 30.9.2023, žádáme, aby tato skutečnost (možné snížení výše daru) byla zohledněna v příslušném usnesení.

 

 

Děkujeme vám za laskavé vyřízení.

 

Jméno a příjmení oprávněné osoby Aranka Jarošovám ředitelka

 

 

Podpis

Razítko

 

 

 

Příloha: Návrh darovací smlouvy.