Fulltext 2.0

Drobečková navigace

Úvod > MŠ Libina č. 211 > Plán aktivit MŠ Libina č. 211 > Zprávy z naší školky 6 2022

Zprávy z naší školky 6 2022Zprávy z naší školky červen 2022

 

Stává se již tradicí, že na úvod vyjadřujeme poděkování. Školní rok pomalu končí a tak děkujeme všem rodičům za podporu dětí a projektů, které školka organizuje. Děkujeme rovněž pracovníkům údržby obce, kteří nám pomáhají s drobnými opravami. Děkujeme i Základní škole Libina za pomoc při pořádání akce Otevírání studánek , ZUŠ Uničov, která uspořádala pro naše děti v KD Libina koncert. Děkujeme také všem občanům a spolkům, kteří pořádají akce pro děti a přinášejí jim radost a spoustu skvělých zážitků.

Naše mateřská škola se pravidelně zapojuje do kulturního života obce, předškoláčci ze třídy Včelek vystupovali s programem na Vítání občánků, taneční kroužek z Koťátek reprezentoval školku na slavnostech v KD při setkání zástupců z obcí Drahanska a na zahradní slavnosti v Sociálních službách Libina. Motýlci získali ocenění za účast ve výtvarné soutěži Svět očima nevidomých a všechny děti pilně pracovaly na dílech do soutěže Z pohádky do pohádky (KaŠK). Práce dětí vystavujeme v prostorách školky, ale také v galeriích v Jednotě u prodejny p. Kappla a na oplocení zahrady MŠ. Pro rodiny s dětmi a všechny zájemce jsme po celý rok pořádali naučné a hlavně zábavné stezky k poznávání krás naší obce.

Těší nás a hlavně děti, že letošní školní rok prošel bez uzavírek a distanční výuky. Objevily se nové výzvy, jak napravit narušené sociální vztahy, poradit si s dětmi s náročným chováním, s dětmi s odlišným mateřským jazykem a další. Poděkování tedy patří rovněž zaměstnancům Mateřské školy Libina, kteří se na vzdělávání a také výchově těchto dětí podíleli.

Dění na Ukrajině zasáhlo mnohé z nás a přineslo velkou dávku solidarity, empatie, emocí, ale i nejistot. Jedna se týká našeho školství a vznikaly obavy: „Co s příchozími dětmi ? Bude dostatek místa pro české děti?“ Situace je v různých regionech odlišná, nejvíce dětí je ve velkých městech, náš region má dostatečnou kapacitu a školy jsou z větší části naplněny.

Snažili jsme se uklidnit místní rodiče nově přijímaných dětí a dát dostatečný prostor, aby žádný nebyl znevýhodněn. V měsíci dubnu probíhal tzv. Elektronický předzápis na školní rok 2022/2023 a od 2.5.2022 do 13.5.2022 pak zápis v listinné podobě. V řádném termínu se přihlásilo 34 dětí, z toho 2 děti z Ukrajiny, které již docházku do MŠ zahájily. V souladu s nařízením vlády byl 8.6.2022 vyhlášen Zvláštní zápis pro děti z Ukrajiny, ale žádné další dítě se nepřihlásilo. I letos jme přijímali děti mladší tří let, pro potřeby rodin a zaměstnanosti maminek. Třídy jsou takřka naplněny.

Úspěšně jsme zvládli projekty - projektové záměry ve vzdělávací činnosti, které jsme završili Zahradní slavností ke Dni dětí. Vždy se s dětmi těšíme na společná setkávání s rodiči, naše zelená zahrada přináší dětem radost z pohybu, ze živé zahrádky, dává dostatek prostoru pro hru i relaxaci.

V srpnu dokončíme šablony III. s názvem „Podpora MŠ Libina“. Podali jsme novou žádost z Operačního programu Jan Ámos Komenský na projekt „Podpora kvality vzdělávání na MŠ Libina“, který bude zahájen 1.září 2022 a bude pokračovat do 31.8.2024 , v celkové částce 608 588,- Kč. Opět se zapojujeme do projektu Olomouckého kraje „Obědy do škol IIII“.

Blíží se závěr školního roku, všichni se již těší na prázdniny dovolené. Letos se rozloučíme s 26 školáčky slavnostním pasováním na zahradě školky s panem starostou Mgr. Alešem Skálou. Večer pak čeká děti spousta her a společné spaní ve školce.

Prázdninový provoz bude ve dvou budovách MŠ Libina 211, úplné uzavření 18.7.2022 až 14.8.2022 a na konci prázdnin 30.8. a 31.8.2022.

 

Přejeme všem nádherou dovolenou, zvládání všech problémů a hodně lásky, štěstí a pohody.

MŠ Libina, ředitelka A. Jarošová