Fulltext 2.0

Drobečková navigace

Úvod > MŠ Libina č. 211 > Plán aktivit MŠ Libina č. 211

Plán aktivit MŠ Libina č. 211


Z důvodu preventivních opatření proti šíření nákazy koronaviru a vyhlášení nouzového stavu se plánované akce MŠ Libina do odvolání ruší

Mateřská škola Libina, okres Šumperk, příspěvková organizace

Zprávy z naší školky

Krátké zastavení u našich předškoláčků. Přihlášením do MŠ Libina se děti stávají malými předškoláčky. Jde o první krůček k samostatnosti malého človíčka, který poznává nový svět, široký okruh nových tváří, navazuje první přátelství, získává cenné poznatky i zkušenosti. První vstup dítěte do kolektivního zařízení je pro dítě i rodinu těžkou zkouškou, především stresem z citového odloučení od blízkých, pocit nejistoty, ale také radosti při zvládání sebeobsluhy, pokroků v učení a osvojování dovedností a návyků, které děti dále potřebují pro vlastní rozvoj a přípravu pro školní vzdělávání.

Mateřská škola usiluje o vytvoření adekvátních podmínek pro optimální nástup dětí do MŠ. Bez podpory okolí, tedy i rodičů dětí, nelze tyto nástroje a podmínky řádně připravit. Vše začíná ještě před zápisem, přihlášením dítěte do MŠ Libina. Kromě vytváření správných stravovacích návyků, sezení společně s rodiči u stolu při jídle, návyk používat lžíci a hrníček, říct si při potřebě na záchod, zvládat v mezích svých schopností základní sebeobslužné dovednosti, ukládání věcí na místo a také první kontakty se známými, krátké odloučení od rodiny apod. Je zřejmé, že každé dítě má odlišné nastartování dovedností a schopností učení a vyžaduje přiměřenou zátěž. Pravidla vytvářejí v domácím prostředí rodiče. Děti potřebují mít určené hranice a rituály, které se dodržují, pro získání jistoty a pocitu bezpečí. Společenské návyky jak požádat, poprosit, poděkovat, přivítat se, rozloučit, rituál uspávání , aktivního naslouchání - povídání s dítětem, četby pohádek apod.

K zápisu se mohou přihlásit děti, které v uvedený školní rok dosáhnou nejméně 2 let věku. Do MŠ se zpravidla přijímají děti od 3 let do 6 let věku, děti s odloženou povinnou školní docházkou a děti dvouleté. Pro děti, které dovrší 5 let do 31.8. 2020 je vzdělávání v mateřské škole v novém školním roce, před nástupem do ZŠ povinné. Pokud rodiče zapíší dítě do jiné školy mimo svoji spádovou (MŠ v obci, kde má dítě trvalý pobyt) pošle spádové škole prostřednictvím školy, do které je dítě zapsáno vyrozumění, kde dítě povinné předškolní vzdělávání naplňuje.

Termín Zápisu dětí do Mateřské školy Libina na školní rok 2020/2021 je stanoven na úterý 5.5.2020 v modré budově ředitelství na adrese Libina 211, 1. patro, v čase od 14 do 18 hod.

Zákonný zástupce se dostaví v termínu zápisu:

  • osobně, s dítětem

  • s sebou vzít rodný list dítěte

  • na místě vyplní: žádost, přihlášku ke stravování, evidenční list, dohodu k docházce a další formuláře související s přihlášením dítěte.

Jelikož se jedná o časově náročné vypisování veškeré povinné dokumentace, lze si tyto formuláře vyzvednout u ředitelky v MŠ Libina 211 před datem konání zápisu /nutné si předem zavolat na kontakt 731 555 382/.

Tiskopisy a informace k mateřské škole a k připravovaným akcím najdete rovněž na našem webu www.mslibina.cz.

 

Předností naší školy je, že se snažíme zapojit do společného dění všechny děti napříč věkem. Spatřujeme pokroky již u našich nejmenších. Lyžařského kurzu v Přemyslově se v letošním roce úspěšně zúčastnilo 19 dětí a poslední den výcviku i nejmladší děti jezdily na pomičce a zvládly náročný závod ve slalomu. Blahopřejeme!

Závěrem mi dovolte citaci s Masopustního veselí: „Radost chodí z města k městu, nevynechá žádnou cestu, kde jsou lidé laskaví, tam se radost zastaví.“

Za kolektiv MŠ Libina ředitelka Aranka Jarošová

Novější 1

Plán aktivit školní rok 2022-2023

Více

Publikováno 13. 11. 2022 21:35

Zprávy z naší školky 9 2022

Více

Publikováno 13. 11. 2022 21:28

Zprávy z naší školky 6 2022

Více

Publikováno 13. 11. 2022 21:24

Zprávy z naší školky 3 2022

Více

Publikováno 13. 11. 2022 21:20

Zprávy z naší školky

Více

Publikováno 10. 12. 2021 15:45

Zpráva o činnosti MŠ Libina 211 září 2021

Datum konání: 30. 9. 2021

Více

Publikováno 12. 11. 2021 15:04

Zpráva o činnosti MŠ Libina 211 červen 2021

Datum konání: 24. 6. 2021

Více

Publikováno 12. 11. 2021 15:02

Závěr školního roku 2020_2021

Datum konání: 16. 8. 2021

Jak se nám dařilo v závěru školního roku v MŠ Libina

Více

Publikováno 16. 8. 2021 16:12

Plán aktivit aktualizace 29.3.2021

Datum konání: 29. 3. 2021

Plán aktivit Mš Libina 211 upraven , aktualizován vzhledem k nouzovému stavu a pokračující omezením provozu MŠ

Více

Publikováno 29. 3. 2021 17:10

Plán aktivit 2. pololetí 2019-2020 Mš Libina 211

Datum konání: 19. 2. 2020

Upozorňujeme na změny v Plánu aktivit MŠ Libina 211, upřesnění screeningových vyšetření dětí na školní zralost a měření očí. Nově termíny výletů na Dopravní hřiště v Mohelnici na zámek Úsov s pohádkou Princ Bajaja, besedy pro rodiče a poradna 9.3.2020 s lektorkou paní Ivou Řehůřkovou - "Jak vést děti k zodpovědnosti" a spoustu dalších akcí pro vás a vaše děti. Těšíme se na setkání s vámi, Aranka Jarošová, ředitelka

Více

Publikováno 19. 2. 2020 14:39

Novější 1